Dotatie aan bestemmingsreserve voor rioolheffing geen last ter zake

Woningcorporatie X ging in beroep tegen een aanslag rioolheffing voor 2014 en stelde dat de gemeente Westerveld de opbrengstlimiet had geschonden. Een geraamde dotatie van € 821.441 aan de egalisatiereserve riolering kon volgens
X niet worden aangemerkt als een last ter zake, omdat dit een dotatie betrof aan een bestemmingsreserve,
zijnde eigen vermogen. Anders dan Rechtbank Noord-Nederland (zie FutD 2016-2277) besliste Hof Arnhem-Leeuwarden dat de dotatie aan de
egalisatiereserve riolering geen last ter zake was. Voor de raming van kosten en baten ter zake van
de rioolheffing gold als uitgangspunt dat deze niet in strijd mocht komen met de voor de gemeente…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2018-1007

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan