Heffing van overdrachtsbelasting niet in strijd met eigendomsgrondrecht

X, Y en Z verkregen allen in mei 2011 een woning en voldeden overdrachtsbelasting naar een tarief van 6%. Vervolgens claimden zij het tarief van 2% dat gold vanaf 15 juni 2011.
De overdrachtsbelasting vormde volgens hen een verboden inbreuk op het recht van eigendom dat werd beschermd door
artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU en artikel 1 van het Eerste
Protocol bij het EVRM (EP). Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat het EU-Handvest niet van toepassing was, omdat de
Wet belastingen van rechtsverkeer geen uitvoering gaf aan een EU-rechtelijke bepaling en dus niet viel binnen het…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2016-0990

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan