Aansprakelijkstelling artikel 40 IW niet voor rechtspersonen

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat alléén natuurlijke personen op grond van artikel 40, lid 1, van de Invorderingswet (IW) aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze aansprakelijkstellingsbepaling geldt volgens het Hof niet voor niet-natuurlijke
personen. BV X bezat 100% van de aandelen BV Y. In maart 2007 verkocht BV Y een
pand en behaalde daarmee een boekwinst van bijna € 1 mln. BV X nam daarna € 743.048 in rekening-courant
op bij BV Y. Op 31 juli 2007 verkocht BV X haar aandelen BV Y aan BV
Z, die de koopsom grotendeels voldeed door middel van de overname van de schuld in rekening-courant van…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2014-2764 (met annotatie)

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan