Verzoeken om terugbetaling afgewezen omdat niet is voldaan aan de bewijslast dat de accijnsgoederen de Unie hebben verlaten

Art. 124, lid 1, onderdeel k, DWU /artt. 312 en 335, lid 4 Uvo. DWU De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de verzoeken om terugbetaling terecht heeft afgewezen. X BV heeft niet
aangetoond dat de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten. X BV heeft op 11 november
2016 accijnsgoederen (dozen cognac en whisky) onder de regeling extern Uniedouanevervoer geplaatst (aangifte T1) met als kantoor
van vertrek douanekantoor Arnhem en met douanekantoor van bestemming Rotterdam. Nadat de regeling niet regelmatig blijkt te
zijn beĆ«indigd wordt X BV aangesproken voor de btw en accijns, vermeerderd met rente wegens niet-zuivering. De…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Douane Update hebben toegang tot het hele artikel.
Douane Update
Artikelnummer: 2021-0338

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Douane Update? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan