Niet-uitbetaald afgekocht pensioen wél genoten en informeel kapitaal bij BV

X en zijn broer Y bezaten ieder 50% van de aandelen in BV A die alle aandelen hield in pensioen-BV B. BV A verkocht in december 2017 de aandelen BV B voor
€ 1 aan X en Y. Ultimo 2017 werd de pensioenaanspraak van X afgekocht. De afkoopwaarde werd
daarbij vastgesteld op € 296.850. Op grond van artikel 38o Wet LB was daarbij € 194.436 (€
296.850 -/- € 102.414) als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking genomen. Hierop was € 101.108 aan
loonheffingen ingehouden die door BV B volledig waren afgedragen. Na afdracht van loonheffingen beschikte BV B over…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Beloning & Belasting hebben toegang tot het hele artikel.
Beloning & Belasting
Artikelnummer: 2021-0190

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Beloning & Belasting? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan