De CAO nader bekeken

In de praktijk van alledag komen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) vaak voor. Op een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking die in loondienst werkzaam is, is een cao van toepassing. Een cao is
een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties enerzijds en één of
meer werknemersorganisaties (vakbonden) anderzijds, waarin hoofdzakelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld. De werkgevers- en werknemersverenigingen die deelnemen
aan de cao-onderhandelingen moeten rechtsbevoegd zijn. Dit betekent dat hun statuten notarieel moeten zijn vastgelegd. Ook moeten
de statuten uitdrukkelijk bepalen dat de betreffende vereniging bevoegd is om cao´s af te sluiten.1 Het is…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Beloning & Belasting hebben toegang tot het hele artikel.
Beloning & Belasting
Artikelnummer: 2021-0122

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Beloning & Belasting? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan