Werkgever heeft rol in bestrijden laaggeletterdheid

Naar schatting ruim een miljoen werkenden in Nederland is laaggeletterd. Onder andere door de voortschrijdende digitalisering hebben zij steeds meer moeite om aan te haken en nieuwe vaardigheden te leren. Werkgevers moeten
zich dus extra inspannen om deze groep te bereiken. Op 9 september is de Week van de
Alfabetisering van start gegaan. Centraal staat dit keer 'Een leven lang ontwikkelen'. Daarbij wordt vooral gemikt op
laaggeletterden. Zo'n 2,5 miljoen Nederlandse volwassenen hebben om uiteenlopende redenen veel moeite met lezen, schrijven en rekenen.
Ruim de helft daarvan heeft een baan, maar kan niet of met moeite voldoen aan de eisen…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Balans hebben toegang tot het hele artikel.
Balans
Artikelnummer: 2019-0231

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Balans? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan