Coronacrisis overzicht Sociale Zekerheid

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook bedrijven hebben het zwaar sinds het kabinet maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to Date dagelijks en op weekbasis. Snel en overzichtelijk.

Hieronder vindt u een greep uit de artikelen en maatregelen vanwege de coronacrisis. Deze content kunt u nu ook (tijdelijk) als niet-abonnee lezen. Via het Fida-nummer krijgt u inzage in de brondocumenten waar onze berichten op gebaseerd zijn. Ook deze kunt u (tijdelijk) als niet-abonnee inzien.

SOCIALE ZEKERHEID

Titel Artikel
Fidanr. (bron)
Einde aan coronasteunpakket per 1 april 2022 Viditax 28 februari 20221192 en 20221193
TOZO-leningen vanaf 1 juli 2022 in zes jaar terug te betalen FutD 2022-0697 20221185
TVL-subsidie niet op basis van geschatte, maar naar werkelijke omzetcijfers FutD 2022-0679 20221094
Ondernemer met twee bedrijven slechts één TOZO-uitkering FutD 2022-0680 20221086
Opleidings- en autokosten geen lopende zakelijke kosten: geen TOZO-lening FutD 2022-0594 20220997
Te hoog TOZO-voorschot niet relevant voor beoordeling terugvordering FutD 2022-0595 20220998
NOW-subsidie aanvragen per loonheffingennummer FutD 2022-0592 20220989
Geen NOW 3-subsidie voor op 1 juni 2020 geopende onderneming FutD 2022-0593 20220953
Loket NOW-subsidie eerste kwartaal 2022 geopend FutD 2022-0608 20220881 en 20220882
Accountantsprotocol NOW 3 en NOW 4 FutD 2022-0607 20220757
Lage NOW 1 voor nagelstudio door incidentele loonbetalingen in januari 2020 FutD 2022-0532 20220721
TOZO teruggevorderd omdat zelfstandige niet aan urencriterium had voldaan FutD 2022-0454 20220582
TVL vierde kwartaal 2021 ook voor zwangere ondernemers FutD 2022-0465 20220556
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2022-0464 20220523
Parameters voor NOW-6 verder ingevuld FutD 2022-0390 20220445
Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal 2021 verlengd tot 11 februari 2022 FutD 2022-0389 20220446
Geen herinvoering TOZO: zelfstandigen aangewezen op bijstand FutD 2022-0391 20220444
Geen NOW-subsidie voor op advocatenkantoor van vader werkzame dochter FutD 2022-0383 20220437
Terugbetalen NOW-2 door ontslag in subsidieperiode niet onredelijk FutD 2022-0308 20220292
 Omzet in aangiften BTW bepalend voor TVL-subsidie FutD 2022-0223 20220148
Terugbetaling NOW door gebleken lager omzetverlies van winkel terecht FutD 2022-0065 20217520
Besluit corona-betalingsuitstel per 25-12-2021 geactualiseerd FutD 2022-0003 20217376
OVK-regeling vierde kwartaal 2021 in Staatscourant FutD 2022-0083 20217330
Verlenging corona-afspraken met Duitsland en België in Staatscourant FutD 2022-0080 20217323 en 20217324
Ondernemer met hoofdverblijf op betaald postadres geen recht op TOZO FutD 2022-0063 20217312
Familiebedrijf met nieuwe KvK-inschrijving niet nieuw voor TVL, daarom wél subsidie FutD 2022-0061 20217302
Coronasteunpakket tijdelijk verruimd vanwege lockdown FutD 2022-0002 20217245
Lage TOZO-inkomensaanvulling voor jongeren geen verboden discriminatie FutD 2022-0064 20217240
Langetermijnvisie voor thuiswerkende grensarbeiders FutD 2022-0014 20217221
Tegemoetkoming Vaste Lasten vierde kwartaal 2021 FutD 2021-3886 20217174
Coronasteunpakket eerste kwartaal 2022 FutD 2021-3835 20217106
Geen TOZO voor investeringen in auto en infrastructuur eenmanszaak FutD 2021-3883 20217121
Nul-aangifte loonheffing voor NOW-1 niet gelijk aan niet-gedane loonaangifte FutD 2021-3882 20217072
NOW 5-regeling voor november en december 2021 FutD 2021-3763 20216981 en 20216982
Met bedrijf vanuit kamer in huurwoning niet voldaan aan vestigingseis TVL FutD 2021-3805 20216983
TOZO-voorschot gedeeltelijk verlaagd met van ouders ontvangen bedragen FutD 2021-3743 20216706
Als taxichauffeur werkzame student geen recht op TOZO FutD 2021-3744 20216683
Coronasteun ondernemers uitgebreid FutD 2021-3637 20216658
Overuren en vakantiegeld toch uit referentie-loonsom voor NOW 1 FutD 2021-3688 20216565
TOZO-voorschot pensioengerechtigde terecht teruggevorderd FutD 2021-3615 20216350
Uitbreiding coronasteunpakket vierde kwartaal 2021 FutD 2021-3552 20216336
TVL in beroep fors hoger door in bezwaar verzaakte maatwerkprocedure FutD 2021-3613 20216332
TOZO-uitkering voor samenwoners terecht aan beide partners toegekend FutD 2021-3614 20216316
Belastingaangiften partner geen verplichtingen voor TOZO-lening FutD 2021-3435 20216024
Te laat bezwaar tegen intrekking TOZO terecht niet-ontvankelijk verklaard FutD 2021-3433 20216012
Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars niet van invloed op TOZO-regeling FutD 2021-3369 20215820
Wegens ontbreken loonaangifte geen TOFA-tegemoetkoming voor flexwerker FutD 2021-3316 20215723
Advies RvS bij ontwerpbesluit TOZO in Staatscourant FutD 2021-3238 20215611
Geen TOZO-uitkering voor per abuis uit handelsregister geschreven bedrijf FutD 2021-3162 20215406
Corona-afspraken België en Duitsland verlengd tot en met 31 december 2021 FutD 2021-3080 20215218
TOZO-uitkering niet te exporteren bijstandsuitkering FutD 2021-2823 20214720
TOZO voor voortzetter lunchroom in eenmanszaak na splitsing vof FutD 2021-2769 20214607
Coronasteun per 1 oktober 2021 grotendeels beëindigd FutD 2021-2734 20214606 en 20214623 en 20214624
Versobering Coronasteun vanaf derde kwartaal 2021 FutD 2021-2051 20213345
Coronasteunmaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021 FutD 2021-1657 20212698
Afwijzing coronasteun startend horecabedrijf op bord van bestuursrechter FutD 2021-0956 20211418
Peildatum tegemoetkoming kinderopvang coronacrisis weinig flexibel FutD 2021-0854 20211382
Besluit noodmaatregelen Coronacrisis geactualiseerd FutD 2021-0743 20211178
Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021 FutD 2021-0215 20210329
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd en uitgebreid FutD 2021-0001 20207313
Documenten over TOGS-regeling openbaar gemaakt FutD 2020-3913 20207217
Specifieke aanpassingen in steun- en herstelpakket FutD 2020-3858 20207146
Corona-steun- en herstelpakket verder uitgebreid FutD 2020-3677 20206899
Monitoring arbeidsmarkt en beroep NOW en TOZO FutD 2020-3598 20206802
Aanvulling op derde coronasteunpakket aangekondigd FutD 2020-3165 20205857
Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19 verlengd FutD 2020-3060 20205597
Beperkte vermogenstoets TOZO 3 voorlopig van de baan FutD 2020-2881 20205303
TOZO 3 per 1 oktober 2020 met beperkte vermogenstoets FutD 2020-2739 20205235
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden FutD 2020-2488 20204747
Derde coronasteunpakket tot en met 2021 FutD 2020-2412 20204713
Aanvraag NOW 2.0 nog tot en met 31 augustus 2020 mogelijk FutD 2020-2471 20204671
Sekswerkers verspeelden TOZO-uitkering met buitenlands verblijf FutD 2020-2402 20204486
UWV plaatst rekenhulp NOW-1 en NOW-2 op internetsite FutD 2020-2401 20204572
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2020-2400 20204482
Coronabepaling bij overwerk in versie 1.3-document premiedifferentiatie WW FutD 2020-2323 20204363
TOFA-regeling verlengd tot 26 juli 2020 FutD 2020-2162 20204164
Inkomen uit corona-overwerk werkt door naar toeslagen FutD 2020-1918 20203788
Corona-noodpakket niet met drie maar vier maanden verlengd FutD 2020-1593 20203327
Noodpakket coronamaatregelen uitgebreid en verlengd FutD 2020-1547 20203186
Toepassing NOW-regeling via sportservicebureau FutD 2020-1550 20203146
Tweede Kamer wil coronamaatregelen voor culturele sector FutD 2020-1548 20203091
Voorwaarden voor overheidssteun in coronacrisis
FutD 2020-1493 20203100
Overheidsregelingen COVID-19 voor ondernemers in grensregio’s
FutD 2020-1486 20203083
Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19
FutD 2020-1487 20203026
Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang in Staatsblad
FutD 2020-1492 20203023
Antwoorden op de Kamervragen over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis
20203025
Tweede wijziging NOW-regeling
FutD 2020-1344 20202835
Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket
20202844
Meldplicht NOW-subsidie bij loonkostensubsidie vervalt
FutD 2020-1159 20202423
Looptijd lopende ESF-projecten verlengd door coronacrisis
FutD 2020-1079 20202123
Europese tijdelijke kaderregeling wegens corona verruimd
FutD 2020-1074 20202165
Invordering bij Rijnvarenden door coronacrisis stopgezet
FutD 2020-0988 20201983
Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen
FutD 2020-0985 20201990
Beantwoording Kamervragen van lid Laçin (SP) over de gevolgen van de coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rijinstructeurs
20202009
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
20201963
TOZO – speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen FutD 2020-0990 20201952
Zorgmedewerkers weer in dienst zonder pensioengevolgen
FutD 2020-0914 20201761
Langer uitstel voor vervullen eisen lage WW-premie
FutD 2020-0913 20201760 en 20201779
Kamervragen over bijstand ZZP’ers vanwege coronavirus
FutD 2020-0826 20201725
Noodpakket tegemoetkomingen coronavirus
FutD 2020-0821 20201614
Coronacrisis: betalingsuitstel en milder verzuimboetebeleid
FutD 2020-0759 20201489 en 20201545

Bekijk ook de documenten op het gebied van:

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar dagelijks de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

Nog meer nieuws rondom de coronacrisis lezen?
Neem dan eens een kijkje op de speciale website van Rendement Uitgeverij.