Coronacrisis overzicht Financieel

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook bedrijven hebben het zwaar sinds het kabinet maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to Date dagelijks en op weekbasis. Snel en overzichtelijk.

Hieronder vindt u een greep uit de artikelen en maatregelen vanwege de coronacrisis. Deze content kunt u nu ook (tijdelijk) als niet-abonnee lezen. Via het Fida-nummer krijgt u inzage in de brondocumenten waar onze berichten op gebaseerd zijn. Ook deze kunt u (tijdelijk) als niet-abonnee inzien.

FINANCIEEL

Titel Artikel
Fidanr. (bron)
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2020-2824 20205320
Voorwaarden NOW 3 per 1 oktober 2020 toegelicht FutD 2020-2826 20205347
TOZO verlengd tot en met juni 2021 FutD 2020-2827 20205331 en 20205341
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 FutD 2020-2828 20205334
Herstelmogelijkheid NOW voor concerns in Staatscourant FutD 2020-2829 20205322 en 20205295
Uitstel van betaling voor ondernemers verlengd tot 1 juli 2021 FutD 2020-2825 20205309
Beperkte vermogenstoets TOZO 3 voorlopig van de baan FutD 2020-2881 20205303
TOZO 3 per 1 oktober 2020 met beperkte vermogenstoets FutD 2020-2739 20205235
Wijzigingen NOW 3.0 per 1 oktober 2020 FutD 2020-2740 20205234
Rekenkamer bepleit controle vóóraf bij NOW-regeling FutD 2020-2741 20205236
Belastingrente 1 oktober 2020 naar 4% maar HUBA-situatie wordt bekeken FutD 2020-2805 20205212
Door maandaangifte LB voor NOW-uitkering geen verhoging 4-wekenloon FutD 2020-2772 20205219
Verwerking NOW-regeling in jaarrekening of tussentijds bericht FutD 2020-2726 20205071
Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in NOW-1 FutD 2020-2725 20205069
NOW-regeling generieke maatregel, dus ook voor controversiële bedrijven FutD 2020-2626 20204964
Kabinet niet eens met EC: TOZO alleen voor ondernemers in Nederland FutD 2020-2624 20204902
Kamervragen over kortere BTW-teruggaaftermijn oninbare vorderingen FutD 2020-2635 20204779
NOW-tegemoetkoming na fout van accountant met loongegevens afgewezen FutD 2020-2505 20204782
Vaststellingsperiode corona-tegemoetkoming agrarische sector verlengd FutD 2020-2529 20204787
Voorschotbeschikkingen gemeente voor uitbetaling TOZO openbaar FutD 2020-2540 20204781
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden FutD 2020-2488 20204747
Derde coronasteunpakket tot en met 2021 FutD 2020-2412 20204713
Afbouw tijdelijke versoepeling corona-uitstel van betaling FutD 2020-2413 20204712
Geen herbeoordeling TOFA-afwijzingen door uitbetalen vakantiedagen FutD 2020-2469 20204684
Aanvraag NOW 2.0 nog tot en met 31 augustus 2020 mogelijk FutD 2020-2471 20204671
UWV plaatst rekenhulp NOW-1 en NOW-2 op internetsite FutD 2020-2401 20204572
Aanslag met corona-uitstel van betaling geen steunvordering faillissement FutD 2020-2383 20204496
Sekswerkers verspeelden TOZO-uitkering met buitenlands verblijf FutD 2020-2402 20204486
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd FutD 2020-2400 20204482
Corona-lockdown geen reden voor onzorgvuldige afdoening TOZO-aanvraag FutD 2020-2306 20204392
Viskwekerijen opgeroepen tot tijdige aanvraag compensatie door coronacrisis FutD 2020-2322 20204387
Coronabepaling bij overwerk in versie 1.3-document premiedifferentiatie WW FutD 2020-2323 20204363
Geen aanpassingen in coronaregelingen grensondernemers FutD 2020-1968 20203921
Uitleg over betaalverzuimboeten ondanks corona-uitstel FutD 2020-1971 20203916
Terugbetaling toeslagen door overwerk niet te voorkomen FutD 2020-1970 20203902
Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) vervangt TOGS FutD 2020-1964 20203877
Verlenging TOZO tot 1 oktober 2020 in Staatscourant FutD 2020-1966 20203871
 Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW-2) FutD 2020-1912 20203795 en 20203825
Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni 2020 FutD 2020-1913 20203784
Let op voorwaarden en uitwerking van NOW in specifieke situaties FutD 2020-1916 20203818
Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen FutD 2020-1917 20203753
UWV alert op mislopen NOW bij aanvragen met nieuw loonheffingennummer FutD 2020-1915 20203819
Betaalpauze eigenwoningschulden coronacrisis verlengd FutD 2020-1845 20203697
Uitbreiding TOGS-regeling door correcties op SBI-indelingen
FutD 2020-1846 20203669
Nadere voorwaarden voor corona-overheidssteun: verplichte afbouw fiscale constructies bij overheidssteun
FutD 2020-1849 20203725
Student-ondernemers met studiefinanciering geen TOZO
FutD 2020-1777 20203514 en 20153515
Toezegging beantwoording tijdelijkheid van COVID-19 crisismaatregel SURE
20203595
Voortgang wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19
FutD 2020-1776 20203502
Toelichting op derde incidentele suppletoire begroting en SURE
FutD 2020-1840 20203513
Europees akkoord voor garantieregeling kredietverzekering
FutD 2020-1600 20203331
Compensatiepakket coronacrisis lagere overheden
FutD 2020-1594 20203330
NOW-regeling voor derde keer gewijzigd
FutD 2020-1592 20203311
Corona-noodpakket niet met drie maar vier maanden verlengd
FutD 2020-1593 20203327
Coronamaatregelen grensarbeiders NL/België verlengd
FutD 2020-1596 20203310
Naheffingsaanslagen BTW? Vraag betalingsuitstel!
Viditax 26 mei 20203282
Internationale uitbreiding doelgroep TOZO toegelicht FutD 2020-1597 20203275
Aanpassingen in eerste tranche NOW-regeling
FutD 2020-1592 20203187
Noodpakket coronamaatregelen uitgebreid en verlengd
FutD 2020-1547 20203186
Toepassing NOW-regeling via sportservicebureau
FutD 2020-1550 20203146
Corona-tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers
FutD 2020-1549 20203142
Tweede Kamer wil coronamaatregelen voor culturele sector
FutD 2020-1548 20203091
Overheidsregelingen COVID-19 voor ondernemers in grensregio’s
FutD 2020-1486 20203083
Verkorting aanvraag S&O in verband met coronacrisis
FutD 2020-1489 20203082
Steunpakket sportverenigingen in verband met coronavirus
FutD 2020-1488 20203081
Voorwaarden voor overheidssteun in coronacrisis
FutD 2020-1493 20203100
Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang in Staatsblad FutD 2020-1492 20203023
Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19 FutD 2020-1487 20203026
Antwoorden op de Kamervragen over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis 20203025
Tweede wijziging NOW-regeling FutD 2020-1344 20202835
TOZO-regeling uitgebreid voor grenssituaties en AOW-ers FutD 2020-1255 20202607 en 20202741
Europese goedkeuring voor Nederlandse garantieregeling FutD 2020-1257 20202694
650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket 20202579
Modelbrieven Tozo 20202606
Verlenging van de GO-regeling 20202561
Dividenden en bonussen staan niet in de weg aan NOW-subsidie FutD 2020-1158 20202424
Meldplicht NOW-subsidie bij loonkostensubsidie vervalt FutD 2020-1159 20202423
Kinderopvang en Covid-19: update noodopvang en compensatie eigen bijdrage ouders 20202560
NOW-regeling vóór opening loketten al gewijzigd FutD 2020-1076 20202119 en 20202120
Europese tijdelijke kaderregeling wegens corona verruimd FutD 2020-1074 20202165
Looptijd lopende ESF-projecten verlengd door coronacrisis FutD 2020-1079 20202123
Uitbreiding coronasteunpakket ondernemers FutD 2020-1073 20202168 en 20202169
Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN 20202186
Kamerbrief KLM en Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 20202122
Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders 20202115
Commissie en Europees Investeringsfonds (deel van EIB-groep) maken 8 miljard euro aan financiering vrij voor 100 000 kleine en middelgrote bedrijven 20202126
Verslag ingelaste Ecofinraad en Eurogroep 23 en 24 maart 2020, inclusief maatregelen COVID-19 20202121
Beantwoording Kamervragen van lid Laçin (SP) over de gevolgen van de coronamaatregelen voor rijschoolhouders en rijinstructeurs 20202009
Vragen en antwoorden over financiële coronaregelingen FutD 2020-0985 20201990
Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden 20202004
TOZO – speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen FutD 2020-0990 20201952
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 20201962
Beantwoording schriftelijke vragen incidentele suppletoire begroting Financiën 20201961
Compensatie voor kinderopvangkosten wegens coronacrisis FutD 2020-0989 20201937
Suggesties NOB bij aanpak knelpunten coronamaatregelen FutD 2020-0912 20201827
Beroepsorganisaties vragen extra maatregelen coronacrisis FutD 2020-0911 20201806
TOGS van € 4.000 voor door coronavirus getroffen sectoren FutD 2020-0910 20201923 en 20201963
Tijdelijke kaderregeling staatssteun wegens coronavirus
FutD 2020-0825 20201725
Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting door corona
FutD 2020-0824 20201573
Uitstel van betaling voor ondernemers versoepeld Futd 2020-0822 20201698
Noodpakket tegemoetkomingen coronavirus FutD 2020-0821 20201614
Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met tijdelijke uitbreiding BMKB vanwege de uitbraak van het coronavirus 20201964
Coronacrisis: betalingsuitstel en milder verzuimboetebeleid FutD 2020-0759 20201489 en 20201545

Bekijk ook de documenten op het gebied van:

Bent u nog geen abonnee?
Neem een (proef)abonnement en ervaar dagelijks de snelle en complete nieuwsvoorziening van Fiscaal up to Date.

Nog meer nieuws rondom de coronacrisis lezen?
Neem dan eens een kijkje op de speciale website van Rendement Uitgeverij.