De BGL voor ZZP’ers: vóóral makkelijker voor de fiscus

27 oktober 2014

Het kabinet heeft last van een aanzuigende werking van de ondernemersfaciliteiten. Het gaat dan vooral om de zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280 (voor starters zelfs maximaal € 9.403) die een ondernemer kan toepassen als hij minimaal 1.225 uur aan de eigen onderneming heeft besteed. Het is een laagdrempelige en nauwelijks te controleren aftrekpost die steeds vaker wordt opgevoerd. Door het groeiend aantal werklozen en de wens van werkgevers om liever met flexibele krachten te werken dan met vast personeel, is het aantal zelfstandigen toegenomen. Er zijn draaideurconstructies bedacht waarbij ontslagen werknemers weer worden ingehuurd als zelfstandigen, en er zijn opzetjes gemaakt waarbij bemiddelingsbureaus “zelfstandigen” en opdrachtgevers in een verkapte dienstbetrekking bij elkaar brengen. Zo zou tussen de 2 en 14% van de ZZP’ers via een schijnconstructie als opdrachtnemer aan de slag zijn. Dergelijke schijnzelfstandigen strijken ten onrechte de fiscale ondernemersfaciliteiten op en hun opdrachtgevers ontwijken loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming. En zo vloeit heel veel geld weg naar mensen die er geen recht op hebben.

Het kabinet stelde daarom voor om de zelfstandigenaftrek te beperken. Toen de Commissie Van Dijkhuizen daarna met het advies kwam om de zelfstandigenaftrek helemaal af te schaffen, barstten de protesten onder de ZZP’ers en ondernemersorganisaties pas goed los. Nu heeft de regering een plan gesmeed om het mes op een andere manier in de fiscale ondernemersfaciliteiten te zetten en tegelijk op te treden tegen schijnconstructies. Dat gaat gebeuren door de alom bekende VAR voor ZZP’ers te vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) voor opdrachtgevers. Met een webmodule kan de ZZP’er straks aan de hand van een vragenlijstje vaststellen of de opdrachtgever loonbelasting en premie volksverzekeringen moet inhouden en afdragen en premies werknemersverzekeringen is verschuldigd. Zijn aspirant-opdrachtgever moet controleren of de werkzaamheden overeenkomen met de opdracht en hij moet zijn fiat geven aan de wijze waarop en de condities waaronder de opdrachtnemer werkt. Als later blijkt dat wat in de BGL is opgenomen niet klopt met de werkelijke situatie, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen opleggen aan de opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen hierdoor terughoudender worden om opdrachten te geven aan ZZP’ers. Voor de ZZP’er biedt de BGL niets meer dan hij nu heeft. Integendeel, anders dan met de vertrouwde VAR doet de Belastingdienst met de BGL geen uitspraak over de fiscale kwalificatie van de werkzaamheden. De ZZP’er weet dus niet vooraf of de Belastingdienst zijn arbeidsrelatie aanmerkt als winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of loon uit dienstbetrekking en hij heeft vooraf geen enkele zekerheid over de toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten.

De BGL lijkt daarom vooral het leven van de Belastingdienst makkelijker en leuker te maken. De opdrachtgever krijgt een extra verantwoordelijkheid en controletaak en de opdrachtnemer verliest zijn zekerheid vooraf over de kwalificatie van zijn werkzaamheden. Er is dus eigenlijk een heel wetgevingscircus opgetuigd om schijnconstructies aan te pakken terwijl de overgrote meerderheid van de ZZP’ers (zeker 86%) wél voldoet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap en nu terecht vooraf een VAR winst uit onderneming krijgt. De zelfstandigenaftrek alleen toestaan bij degenen die er recht op hebben en het succesvol bestrijden van schijnconstructies staat of valt met wat nu eenmaal de hoofdtaak van de Belastingdienst is: controleren en optreden tegen malafide opdrachtgevers en malafide ZZP’ers. Als de Belastingdienst dat niet voor elkaar krijgt, is de BGL een schijnoplossing tegen schijnconstructies.

Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date 

zzp-bgl-cartoon700

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns