Maserati-mannen en de fiscus

24 juni 2014

De verbazing en verontwaardiging waren groot toen bij de enquête over de woningcorporaties bleek dat de oud-bestuursvoorzitter van Rochdale een Maserati van de zaak had die de beheerder van sociale woningen ruim €8.000 per maand kostte. De “Maserati-man” stal op kosten van de belastingbetaler de show zonder dat dit enig zakelijk doel diende.

Bij dergelijke privé-uitgaven van bestuurders van semi-overheidsbedrijven is niet alleen de integriteit van de persoon in kwestie in het geding, maar wordt vooral het vertrouwen in dergelijke functies en de overheid geschaad. Uitgaven van (semi-) overheidsbedrijven kunnen publiekelijk worden gecontroleerd door de politiek en de media, maar achter de schermen wordt ook met de Belastingdienst gevochten over de aftrek van uitgaven voor soortgelijke speeltjes van ondernemers. Eigenaren van eenmanszaken en directeuren van eenmans-BV’s hebben vrijheid in het te voeren ondernemersbeleid en de kosten die zij daarvoor maken. Door de menselijke neiging om daarbij over grenzen heen te gaan, kan het gebeuren dat ten onrechte, of hogere, kosten op de zaak worden geboekt dan fiscaal door de beugel kan. Het is dan ook niet vreemd dat juist over uitgaven die op het grensgebied van zakelijk en privé liggen, veel wordt geprocedeerd bij de belastingrechter. En dan gaat het heel vaak om dure auto’s, motorjachten, speedboten, paarden, helikopters en zeilboten, dus om alles waarin de ondernemer zich over land, op de zee en in de lucht kan verplaatsen.

Nog niet zo lang geleden kwam een vrij extreme zaak bij de Hoge Raad. Het ging om een eenmans-advocatenpraktijk die de kosten van meer dan 40 auto’s aftrok. Niet alleen van een doordeweekse Opel en BMW, maar ook van Aston Martins, Bentley’s, Ferrari’s, Jaguars, Maserati’s, Mercedessen, Porsches en Rolls Royces, die alleen door de advocaat werden gebruikt. De inspecteur accepteerde de kosten van een BMW en een Bentley, maar de rest ging hem te ver. De Hoge Raad was het met hem eens. Voor de aftrek van uitgaven door de BV moet volgens de Hoge Raad op grond van de “Cessna- en renpaardencriteria” eerst worden vastgesteld of de door een onderneming gedane uitgaven zijn gedaan voor de bevrediging van de persoonlijke behoeften van de directeur-grootaandeelhouder als aandeelhouder. Is dat het geval, dan is de kostenaftrek al van de baan. Als dat niet het geval is, moet worden gekeken of de uitgaven met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming zijn gedaan. Valt geen zakelijk belang aan de uitgave te ontdekken, dan is er geen plaats voor aftrek van de kosten. Als de uitgaven een gemengd karakter hebben (dus bij zowel zakelijke als privémotieven), kan de aftrek worden beperkt tot het zakelijke deel ervan. Deze criteria formuleerde de Hoge Raad in zijn beroemde Cessna-arrest. Daar ging het om een praktijk-BV van een tandarts die alle kosten van een vliegtuigje aftrok omdat de tandarts af en toe voor zaken naar zijn Italiaanse filiaal vloog. De Hoge Raad vond dat sprake was van een wanverhouding tussen het nut van de uitgave en de meerkosten daarvan. Volgens de Hoge Raad zou een redelijk denkend ondernemer dergelijke meerkosten niet met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming hebben gemaakt. Ook in het renpaardenarrest stak de Hoge Raad een stokje voor de € 12.000 aan reclamekosten van een uitzendbureau. De reclamekosten bleken uitgaven te zijn voor de directeur-grootaandeelhouder die een bijzondere interesse voor de paardensport had. De Hoge Raad voelt er, net als de Belastingdienst, niets voor om persoonlijke hobby’s van de ondernemer te sponsoren. Zo werd een vastgoed-BV met een directeur-grootaandeelhouder die vlieglessen volgde, een aftrekpost met betrekking tot de aanschaf van een helikopter van € 375.000 door de neus geboord. Een ondernemer die een paardentrailer had gekocht, trof hetzelfde lot toen bleek dat de trailer alleen was aangeschaft omdat die werd gebruikt door zijn stiefdochter.

Hieruit blijkt wel dat niet alleen bestuurders van woningstichtingen uit de bocht kunnen gaan met dure hobby’s. Opvallend is wel dat het eigenlijk altijd over rijdende, vliegende of rennende speeltjes gaat waarvoor vooral mannen warm lopen. In de belastingrechtspraak is nog geen uitspraak bekend van een Maserati-vrouw.

Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

 

maserati mannen

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns