Melkkoe WOZ mag niets kosten

16 december 2013

Burgers die naar de belastingrechter stappen, krijgen een proceskostenvergoeding als zij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld. Bij beroepsprocedures over de WOZ-waarde betekent dit dat de gemeente de proceskostenvergoeding moet betalen als zij in het ongelijk is gesteld. Omdat deze proceskostenveroordelingen voor de lokale overheden in de papieren lopen, hebben de bewindslieden van Financiën en Binnenlandse Zaken besloten om de vergoedingen voor kosten van rechtsbijstand in WOZ-zaken vanaf begin 2014 drastisch te beperken. De uit te betalen bedragen worden verlaagd en bij relatief geringe afwijkingen wordt geen proceskostenvergoeding meer toegekend. De bewindslieden wijten de oplopende proceskostenvergoedingen aan de komst van adviesbureaus die op basis van no-cure-no-pay namens woningeigenaren opereren. De redenering van de bewindslieden klopt niet.

De oorzaak van een proceskostenveroordeling ligt in de beslissing van de rechter. Ofschoon waarderingen altijd arbitrair zijn en geringe afwijkingen niet betekenen dat er een fout is gemaakt, heeft de woningeigenaar recht op een kostenvergoeding als de rechter het met hem eens is dat de gemeente de WOZ-waarde onjuist heeft vastgesteld. De fundamentele reden van het gelijk van de woningeigenaar zit in het ongelijk van de gemeente, en dus in de onjuiste WOZ-waardering: de rechter geeft de woningeigenaar (via de namens hem procederende adviseur) namelijk niet zomaar gelijk. Als de rechter akkoord is met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, komt een proceskostenvergoeding niet in beeld. De stijgende trend van beroepschriften tegen de WOZ-waarden wordt niet primair veroorzaakt door de komst van no-cure-no-pay-bureaus en de uitbreiding van no-cure-no-pay-afspraken. Maar zelfs als dit wel het geval zou zijn, dan nog blijkt uit de vele rechterlijke uitspraken over de WOZ dat de stijging vooral wordt worden veroorzaakt door een slechte kwaliteit en slechte onderbouwing van de WOZ-waarde door de gemeenten. Daar komt bij dat het vrij gemakkelijk is om een procedure te voeren bij de belastingrechter. Met een globale aanduiding van de klachten en de bijna onuitputtelijke mogelijkheden van waardedrukkende factoren kan deze klus gemakkelijk worden geklaard. De burger is zich ook zeer bewust van het gebruik van zijn huis als melkkoe door gemeenten en het fiscale en financiële belang van de WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking geldt namelijk niet alleen als grondslag voor de heffing van onroerendezaakbelastingen, maar is ook de basis voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en voor de schenk- en erfbelasting. Hierdoor zijn ook beroepsprocedures over betrekkelijk kleine waardeverschillen zinvol.

De nieuwe regeling moet niet worden ingevoerd. De argumenten die hiervoor worden aangehaald, zijn onjuist en onzinnig. De oorzaak van het probleem ligt niet bij de woningeigenaar of zijn “graaiende” adviseur, maar bij de gemeenten zelf. Een juiste en redelijke WOZ-waardering houdt stand bij de rechter en leidt niet tot een proceskostenveroordeling. Een verkeerde of onzorgvuldige waardebepaling gaat bij de rechter van tafel en de geringste verlaging van de WOZ leidt al tot een proceskostenvergoeding die veelal hoger kan zijn dan de kosten die de woningeigenaar moet betalen aan zijn adviseur. De toename van de proceskostenveroordelingen wordt geen halt toegeroepen door het bedrag van de vergoeding per zaak te verlagen of door geen proceskostenvergoeding toe te kennen bij relatief geringe bedragen. Dat kan alleen maar door een juiste en zorgvuldige WOZ-waardering die wordt goedgekeurd door de rechter. Gemeenten steken daarom beter de hand in eigen boezem.

 

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date
december 2013

Bekijk ook ons dossier: WOZ-waarde

melkkoe woz

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns