Fiscaal voordeel uit hondje

21 augustus 2013

“Ze zeiden dat op de promenade een nieuwkomer was verschenen: een dame met een hondje.” Zo begon het beroemde liefdesverhaal van Anton Tsjechov met een vergelijkbare hoofdpersoon als in een opmerkelijke uitspraak van de belastingkamer van Hof Leeuwarden-Arnhem over de hondenbelasting. Het ging alleen niet over een geheime liefde maar over een onjuiste tenaamstelling van een aanslag hondenbelasting.

Een dame met een hondje uit Eemnes had de gemeente laten weten dat de aanslag voor de hondenbelasting voortaan alleen op haar naam moest worden gezet en niet meer op naam van haar en haar kort daarvoor overleden man. De gemeente zette de aanslag hondenbelasting voor 2012, ondanks de duidelijke melding van de dame, tóch op naam van beide echtgenoten. De dame maakte bezwaar en de gemeente veranderde de tenaamstelling alsnog en per omgaande in de goede. Maar de gemeente weigerde de dame een vergoeding voor de ingeroepen rechtsbijstand te geven. Zo’n vergoeding moet het bestuursorgaan betalen als een bezwaar gegrond is verklaard en voor het schrijven van het bezwaar beroepsmatige rechtsbijstand in de arm is genomen.

De hondenbezitster klom in de pen en na enig heen en weer geschrijf, ging de gemeente overstag en betaalde toch nog € 54,50 aan proceskosten. De dame vond dit niet genoeg en stapte naar de belastingrechter. Bij Rechtbank Utrecht kreeg zij het lid op de neus, maar zij liet het er niet bij zitten. Zij stelde hoger beroep in. Dat had succes. Hof Arnhem-Leeuwarden vond dat de gemeente onrechtmatig had gehandeld door de aanslag aan beide echtgenoten op te leggen terwijl de gemeente heel goed en ook op tijd wist dat er voor 2012 maar één houder van de hond was. De gemeente moest volgens het Hof een forfaitaire proceskostenvergoeding betalen van € 530. Het was geen bewerkelijke of ingewikkelde zaak die volgens het Hof niet veel kennis en inspanning van een rechtsbijstandverlener vergde, maar door het bezwaarschrift, het beroepschrift voor de Rechtbank en hogerberoepschrift voor het Hof liep dit akkefietje voor de gemeente toch op tot € 530. Daarnaast moest de gemeente ook nog eens de griffierechten van in totaal € 157 vergoeden. Toch een heel bedrag voor een aanslag van slechts een paar tientjes! Dat de gemeente niet meteen bij de uitspraak op het bezwaar € 54,50 had toegekend, kwam haar duur te staan.

Deze affaire toont twee dingen heel nadrukkelijk aan. In de eerste plaats blijkt maar weer dat gemeenten niet goed op de hoogte zijn van het formele procesrecht en daardoor meer dan “een beetje dom” omgaan met gemeenschapsgeld. Aan de andere kant zijn of worden burgers opportunistisch en lijken zij steeds vaker een slaatje te willen slaan uit de onkunde en dommigheden van de overheid, zoals in dit geval een gemeente. Een onjuiste tenaamstelling van een aanslag hondenbelasting is materieel noch formeel een probleem en het moet ook de dame met het hondje volstrekt duidelijk zijn geweest dat de aanslag betrekking had op het hondje dat zij al jaren verzorgde.

De uitspraak van het Hof vermeldt niet om wat voor hond het ging. Bij Tsjechov had de dame een keeshond, vermoedelijk betrof het hier een takshond.

Augustus 2013
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

fiscaal voordeel uit hondje

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns