Gemeentelijk knip- en plakwerk bij de WOZ

6 maart 2013

Onbehoorlijk, onfatsoenlijk en ontoelaatbaar. Dat zijn de woorden waarmee de belastingrechter de gemeente Amsterdam onlangs alle hoeken van de rechtszaal liet zien. De gemeente had er bij een waardebeschikking voor de WOZ een potje van gemaakt. Op de bezwaren was niet ingegaan of alleen in algemene termen, en de huiseigenaar was over zijn bezwaar niet gehoord. Bij de uitspraak op zijn bezwaar was met “knip- en plakwerk” gebruik gemaakt van “bouwstenen”, maar de specifieke klachten waren compleet genegeerd. Dat zijn harde woorden van de rechter maar wel de realiteit, en niet alleen bij de gemeente Amsterdam maar ook bij veel andere gemeenten.

De WOZ is een melkkoe waarmee gemeenten hun opbrengsten voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) kunnen binnenhalen. In een markt met dalende huizenprijzen verhogen gemeenten het tarief voor de OZB en krijgen zij te maken met burgers die in een economische crisistijd kritisch zijn en op allerlei manieren proberen geld te besparen. Dat kan voor de WOZ lonend zijn, niet alleen voor de OZB, maar ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en voor de erf- en schenkbelasting, omdat de WOZ daarvoor ook gebruikt wordt. Gemeenten worden daarom geconfronteerd met waslijsten aan interne en externe factoren waarmee huiseigenaren de waarde van hun woning proberen te verlagen. Van asbest, houtworm, doorslaand vocht, paalrot en gevelschade tot stank- en geluidoverlast van windmolens, verkeerswegen, luchthavens en spoorwegen, hoogspanningsmasten, drugtoeristen, varkens, papegaaien, kippen, honden en lastige buren. Dat gebeurt vaak met succes, getuige de vele rechtspraak die hierover is verschenen (zie www.futd.nl/voor-u-geselecteerd/special-woz-waarde). Dat de gemeenten hierbij vaak in een lastig parket zitten tegenover de mondige burger, neemt niet weg dat het de taak van de gemeenten is om bij de heffing van inning van belasting zorgvuldig te werk te gaan.

Gemeenten moeten de WOZ-waarden kunnen onderbouwen, hun uitspraken op bezwaarschriften motiveren en de bezwaarmakers horen. Als burgers zich tot de rechter wendt, moeten zij, maar ook de gemeenten, zich aan de regels houden. Zij moeten dan een inhoudelijk betoog insturen met bijlagen en bewijsstukken en moeten op de zitting bij de rechter verschijnen. Maar ook dan blijken gemeenten zich vaak te misdragen. De belastingrechters hebben de gemeenten er al regelmatig van langs gegeven wegens ernstige procedurele verzuimen. De werkwijze van gemeenten lijkt er alleen maar op gericht om de bezwaarschriften tegen de WOZ met zo min mogelijk werk en zo laag mogelijke kosten af te handelen. Dit is onaanvaardbaar en daardoor wordt de rechtsbescherming van de burger ernstig geschaad. Gemeenten misbruiken zo bovendien hun macht omdat zij burgers hierdoor dwingen in beroep te gaan om er via de rechter achter te komen op welke wijze en op welke gronden de WOZ-waarde van hun pand tot stand is gekomen. De zaken liggen dan op het bord van de belastingrechters die ook bepaald geen experts zijn in de waardering van onroerend goed en die een enorme werkdruk ervaren. Daar zijn de procedures over de WOZ mede schuldig aan, want daardoor is het aantal belastingzaken is bij de rechter met maar liefst 65% gestegen. Dat zou stukken minder kunnen zijn als gemeenten in taak in de voorfase beter en zorgvuldiger zouden uitvoeren.

Mr. Monique T.J.M.C. Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

knip- en plakwerk

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns