Mailen met de fiscus

29 juni 2021

Tante Pos speelt in bijna elke fiscale procedure de hoofdrol. Een bezwaarschrift wordt namelijk pas inhoudelijk beoordeeld als de Belastingdienst het op tijd heeft ontvangen. Bij de tijdigheid geldt de heilige termijn van zes weken ná ontvangst van de aanslag of beschikking. Voor alle na deze termijn ingediende stukken valt het doek. Bij Het Grote Ontvankelijkheidsvraagstuk past een leeswaarschuwing: de regels zijn ingewikkeld en het leveren van bewijs is erg lastig. Dan ook maar meteen de spoiler met een happy end: naarmate de coronamaatregelen minder beperkend zijn, lijken de rechters ook soepeler te worden. Als de belastingwetgever en de Belastingdienst nu wat meewerken, zijn we van een formeel struikelblok af.  

Bij de beoordeling van de tijdigheid van bezwaarschriften is de ontvangsttheorie het uitgangspunt: het stuk is tijdig ingediend als het vóór het einde van de termijn (24:00 uur op de laatste dag) is ontvangen. Voor verzending per papieren post geldt bovendien de verzendtheorie: het bezwaarschrift is tijdig ingediend als het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd (in een brievenbus of bij een postvervoerder) én het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. De datumstempel van de postvervoerder is het uitgangspunt voor de datum waarop het stuk ter post is bezorgd. Deze verzendtheorie is ontstaan op basis van de conventionele verzending van “gewone” papieren post. De Belastingdienst werkt nog steeds met deze papieren traditie, tenminste als het om stukken van belastingplichtigen gaat. De fiscus accepteert namelijk in principe alleen schriftelijke bezwaarschriften; bezwaren per e-mail worden geweigerd. Belastingrechters fluiten de fiscus echter terug en bieden rechtzoekenden de helpende hand.  

Toen een belastinginspecteur een binnen de zeswekentermijn per e-mail gemaakt bezwaar niet-ontvankelijk verklaarde, gaf Hof Arnhem-Leeuwarden hem de opdracht de belastingplichtige dit vormverzuim te laten herstellen. Bij het daarna buiten de zeswekentermijn verstuurde papieren bezwaarschrift was de datum van ontvangst van de e-mail beslissend voor de beoordeling van de tijdigheid van het bezwaar. Omdat poststukken bij de Belastingdienst nogal eens zoekraken of met vertraging aankomen, sturen belastingplichtigen en hun adviseurs bezwaarschriften voor de zekerheid (ook) per e-mail in. Zo worden in elk geval geen rechten verspeeld.  

Het zoekraken van post bij de Belastingdienst en onduidelijkheid over de behandelaar en de afhandeltermijn is een van de grootste ergernissen van belastingplichtigen en hun fiscale intermediairs. De staatssecretaris van Financiën heeft op aandringen van belastingadviseurs beloofd om te onderzoeken of er een track & trace-systeem kan komen bij een speciaal hiervoor in het leven geroepen e-mailadres, zodat kan worden gezien wie bij de Belastingdienst de brief behandelt en wat hiervan de status is.  

Als zo’n speciaal e-mailadres mogelijk blijkt te zijn en de fiscus voor per e-mail verstuurde bezwaarschriften altijd een herstelmogelijkheid moet geven voor een omzetting naar een schriftelijk bezwaarschrift, dan is het wel zo handig als bezwaarschriften per digitale postverzending worden geaccepteerd als rechtsgeldige bezwaren. Waar de Belastingdienst belastingplichtigen op zoveel terreinen verplicht tot een digitale handelwijze, is het wel erg onredelijk om de algemeen aanvaarde en bewijstechnisch duidelijke e-mails bij rechtzoekenden uit te sluiten als bezwaarmogelijkheid.

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl)

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns