Verdienen aan de fiscus

18 december 2018

Hoewel iedereen zich groen en geel ergert aan het langzaam werkende overheidsapparaat, weet een clubje van “procesontwrichters” een slaatje te slaan uit de traag draaiende ambtelijke molens. Sommigen onder ons hebben een verdienmodel opgezet met het aanwenden van rechtsmiddelen.

Bestuursorganen die niet tijdig op een aanvraag of bezwaar beslissen, moeten aan de bezwaarmaker een dwangsom betalen die kan oplopen tot € 1.260. De dwangsom is bedoeld om bestuursorganen te prikkelen om zich aan de wettelijke beslistermijnen te houden en om burgers een rechtsmiddel te geven als dit wordt verzaakt. Er zijn tussenpersonen, adviseurs en andere gemachtigden die bezwaar en beroep aantekenen tegen belastingaanslagen en daarbij formeelrechtelijk alles, maar dan ook echt álles, uit kast halen om er op aan te sturen dat het bestuursorgaan onmogelijk op tijd kan beslissen om zo een dwangsom op te strijken.

Het verdienmodel zien we vooral bij parkeerboeten, die officieel naheffingsaanslagen parkeerbelasting heten. Die gaan eigenlijk nergens over: iets meer dan € 60 voor het niet-betalen voor parkeren op een plek waar moet worden betaald. Hierover zijn best veel interessante rechtsvragen te stellen en te beantwoorden, maar daar gaat het de procesontwrichters helemaal niet om. Hun doel is zo veel mogelijk zand in de overheidsmachines te strooien zodat de raderen trager gaan draaien. Met alleen procesrechtelijke argumenten wordt listig geprofiteerd van de slechtste eigenschap van de ambtenarij. Het gaat erom de besluitvorming van de Belastingdienst of andere bestuursorganen eindeloos te rekken, en vooral niet om de materiële inhoud (de belastingaanslag) aan de orde te stellen.

Er wordt een grote trukendoos opengetrokken om de dwangsomteller maar te laten draaien. Het begint meestal met de stelling dat de (naheffings)aanslag niet is ontvangen of naar een verkeerd adres is gestuurd. Vaak wordt het bezwaarschrift bewust bij de verkeerde instantie of afdeling ingediend, waardoor het bestuursorgaan niet eens op de hoogte is van een bezwaarschrift. Ook worden bezwaarschriften “verborgen” in een gewone brief zodat ze niet als zodanig te herkennen zijn en worden de bezwaarschriften niet of nauwelijks gemotiveerd, ook niet na een herinnering en aanmaning. In de vervolgcorrespondentie, waarin niet wordt verwezen naar de eerdere briefwisseling, wordt beweerd dat men niet of niet op de juiste wijze is gehoord, terwijl de bezwaarmakers zélf geen gehoor gaven aan de uitnodiging voor de hoorzitting.

Het aanwenden van rechtsmiddelen is uiteraard geen misbruik, maar dat enkel doen voor formele discussies van juridische aard om een dwangsom te bemachtigen komt daar wel bij in de buurt. Het instellen van bezwaar en beroep waarbij van alles aan de orde wordt gesteld behalve de vraag of de aanslag of naheffing terecht is opgelegd, leidt tot onnodige overbelasting van bestuursorganen én de rechterlijke macht. Belastingplichtigen en tussenpersonen die geen oprechte interesse hebben om een fiscaal geschil snel en zo goed mogelijk de wereld uit te helpen en er alleen op uit zijn om de dwangsomregeling te misbruiken, moeten tot bezinning komen. Zij verpesten het namelijk voor goedwillende rechtzoekenden die slachtoffer zijn van een stroperige ambtelijke besluitvorming. De overheid zit daar niet mee. Die heeft doorgaans maar één remedie tegen misbruik van regelingen, en dat is het afschaffen ervan. Wie de overheid een poot wil uitdraaien, moet beseffen dat hij daarmee vooral zijn medeburger een loer draait.

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl)

aan de fiscus verdienen

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns