Dividendbelasting? Ga toch fietsen!

25 september 2018

Belastingplichtigen hoor je nooit klagen als een belasting wordt afgeschaft, maar dit jaar staat het hele land op zijn achterste poten door de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het D-woord is hoorbaar in alle lagen van de bevolking. Wetenschap, politiek, belastingadviseurs, ondernemers en mensen op straat. Iedereen vindt er wel wat van. De afschaffing heeft echter maar een handjevol aanhangers: de multinationals die er voordeel van (lijken te) hebben en de minister-president die tegemoetkomt aan hun jarenlange krachtige politieke lobby.

Dat grote bedrijven goed zijn voor de economie en werkgelegenheid begrijpen we allemaal. Dat de premier en zijn kabinet ondernemingen in Nederland willen houden en buitenlandse ondernemers willen aantrekken en daarom hun best doen om het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te maken, past daar prima bij. Ons fiscale systeem heeft een internationale focus. De royale mogelijkheden tot het sluiten van rulings, het uitgebreide verdragennetwerk en de deelnemingsvrijstelling lokken buitenlandse bedrijven. Hiermee is Nederland nog geen belastingparadijs, zo bezweren de verantwoordelijke bewindslieden. Toch ga je daaraan twijfelen als multinationals in Nederland óók succes weten te behalen, en wel met fiscale lobby’s. Die gaan nog wel even verder dan een ruling. Als met stille diplomatie vooraf beloften en goedkeuringen kunnen worden losgepeuterd bij de democratisch gekozen macht, beslissen niet-gekozen bestuursvoorzitters van multinationals over de wetten in het land. Er is dan geen sprake meer van een land waarin het volk regeert.

De afschaffing van de dividendbelasting kost de staatskas zeker 2 miljard per jaar terwijl lang niet iedereen ervan overtuigd is dat de afschaffing wel gunstig is voor Nederland. Volgens kenners draait de economie op volle kracht, maar de burger profiteert daar nauwelijks van. De koopkracht wordt verslechterd door een verhoging van de BTW en zorgpremie en voor bedrijven wordt de winstbelasting minder verlaagd dan beloofd. Die prachtige belofte van verlaging van het vennootschapsbelastingtarief volgt net als de afschaffing van de dividendbelasting uit het Regeerakkoord. Het Regeerakkoord is voor wat betreft de afschaffing van de dividendbelasting zo heilig dat daar niet meer aan kan worden getornd, maar is niet zo onaantastbaar als het om voordelen voor burgers en kleine(re) bedrijven gaat. Zo zou de hypotheekrente niet in aftrek worden beperkt en zou de pseudo-eindheffing voor hoge lonen slechts eenmalig worden toegepast. In verband met budgettaire redenen werd op kosten van de burger genadeloos gesneden in de hypotheekrenteaftrek en werd de crisisheffing in het nadeel van werkgevers zonder pardon met een jaar verlengd.

In hetzelfde Regeerakkoord staat een andere maatregel die ook in 2020 in werking treedt. Voor een fiets van de zaak komt er een bijtellingsregeling vergelijkbaar met die voor de auto van de zaak. Over een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets moet de werknemer 7% van de waarde van de fiets bij zijn inkomen tellen, maar hoeft hij niet meer bij te houden hoeveel kilometers voor woon-werkverkeer en voor privédoeleinden zijn gemaakt. Administratieve rompslomp voorbij en simpelheid troef. Ook deze regeling is het gevolg van een succesvolle lobby van een gelegenheidscoalitie (ANWB, Fietsersbond, Natuur en Milieu, RAI/BOVAG en de VAN). De groene tegemoetkoming levert de schatkist slechts enkele euro’s per werknemer per maand op en kost de overheid maar 100 miljoen. Ook hiervan is niet bekend of de regeling doelmatig, nuttig of slim is, maar het kost in elk geval heel wat minder dan € 2 mld voor de dividendbelasting, en dient ook nog eens (publieke) doelen zoals gezondheid, milieu en vermindering van files.

Burgers en (kleine) ondernemers profiteren niet in min of meer gelijke zin van de goedlopende economie. Zij hebben nu het nakijken doordat enorme fiscale voordelen worden toegespeeld aan enkelen. Een overheid die de macht uit handen geeft aan multinationals negeert de democratische beginselen en verliest zo draagvlak bij de burgers en ondernemers. Ik zeg daarom: fiets die dividendbelastingplannen eruit en denk daar nog een extra jaartje over na, en voer de vereenvoudigde leasefietsregeling gewoon een jaartje eerder in.

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl)

dividendbelasting

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns