Belastingrente: gelduitdezakklopperij

30 juli 2018

Nepmailtjes, neptelefoontjes en nepmedewerkers van de Belastingdienst moeten ons verleiden om nepaanslagen te betalen. Velen trappen daar in. Het valt ook niet mee om het verschil te zien tussen het verdienmodel van oplichters en het werk van de fiscus. In de belastingwetgeving zelf is het onderscheid tussen fake en echt al heel erg moeilijk. Dat belasting wordt geheven over rente die we niet hebben ontvangen, is niet fake. Dat belastingrente moet worden betaald als we tijdig en correct aan onze fiscale verplichtingen voldoen, is ook niet fake. Dat de Belastingdienst op grond van geheim beleid soms tegemoetkomingen verleent, is ook echt.  

Belastingrente is verschuldigd bij een te laat ingediende aangifte of een niet-tijdig aangevraagde voorlopige aanslag. De belastingrente is hoog. Voor de vennootschapsbelasting is die 8% en voor de inkomstenbelasting en andere belastingen moet 4% worden afgerekend. Uit recente rechtspraak blijkt dat dit enorm in de papieren kan lopen. Een man kreeg € 600.000 belasting terug naar aanleiding van een aangevraagde voorlopige aanslag voor inkomen uit aanmerkelijk belang van € 5 mln. Daarbij werd geen belastingrente vergoed. Zijn vrouw gaf de helft van dat inkomen (€ 2,5 mln) in haar aangifte aan, waarna de inspecteur aan haar een voorlopige aanslag oplegde met € 14.000 aan belastingrente. Zij vocht dit aan bij de belastingrechter, maar kwam van een koude kermis thuis. Dat lot trof ook de dame die in haar aangifte per vergissing € 1,1 mln aan te verrekenen dividendbelasting van haar echtgenoot aan haarzelf had toegerekend. Zij deed daarna een herziene aangifte met haar eigen € 47.000 aan dividendbelasting, maar de inspecteur had net een voorlopige aanslag opgelegd conform de eerste, onjuiste aangifte. De vrouw kreeg € 1,1 mln uitbetaald, maar toen de inspecteur dit corrigeerde moest de vrouw daarbij maar liefst € 34.000 belastingrente aftikken. Ook zij trok bij de rechter aan het kortste eind. De inspecteur had de wettelijke regeling juist toegepast en de rechter vond de rente geen individuele buitensporige last.  

Voor een BV liep een proces tegen de belastingrente wél goed af. Zij kreeg een definitieve aanslag vennootschapsbelasting naar het in haar aangifte vermelde hogere belastbare bedrag dan waarnaar haar voorlopige aanslag was opgelegd. De rechter verlaagde de te betalen belastingrente omdat de BV al op de voorlopige aanslag had betaald vóórdat de inspecteur die tot nihil had verminderd. Uit openbaar geworden stukken blijkt namelijk dat de fiscus geen belastingrente berekent over de periode dat een voorlopige aanslag al aan de Belastingdienst is betaald. Dat lijkt een open deur, want wie moet nou rente betalen over vooruitbetaalde bedragen? Toch wil de staatssecretaris van Financiën geen formeel beleid vaststellen op grond waarvan belastingrente kan worden gematigd of anderszins compensatie wordt geboden voor de situatie waarin aan belastingplichtigen belastingrente in rekening wordt gebracht over geld dat al in de schatkist zit.  

Het is onjuist dat belastingrente moet worden betaald als de Belastingdienst geen enkel liquiditeitsnadeel heeft. Het is onrechtvaardig en oneerlijk dat de Belastingdienst het begunstigende beleid niet in formele wet- en regelgeving wil opnemen. Als belastingplichtigen al op de hoogte zijn van de mogelijkheid van rentematiging, is de behandeling van hun verzoek daartoe afhankelijk van de welwillendheid van de inspecteur. Dit leidt tot willekeur en ongelijkheid.
Dat moeten we niet willen met z’n allen. Echt niet! 

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl) 

belastingrente

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns