Wie baadt in luxe is gezien

27 maart 2018

Niet iedereen heeft evenveel sjans in het leven, maar wie baadt in luxe mag in elk geval altijd rekenen op alle aandacht van de belastinginspecteur, maar de Belastingdienst heeft ook hun belastingadviseurs scherp in het vizier.

Na een reprimande van de Rekenkamer over het laten lopen van belastingnomaden en een advies van de OESO om veel meer tijd te steken in de allerrijksten, richt de Belastingdienst haar pijlen op windhappers en vermogende particulieren. Hier zitten namelijk de grootste financiële belangen en de grootste fiscale risico’s. Bij windhappers en andere patsers gaat het om mensen met een laag maatschappelijk niveau die lijken te leven van de wind maar toch op rozen zitten. Zij houden er een onwaarschijnlijke luxe levensstijl op na die van zijn levensdagen niet aansluit bij hun officiële inkomen en leven vaak op vrijplaatsen waar de Belastingdienst door intimidatie en geweld niet toekomt aan heffen en innen. Aan de andere kant van het hoefijzer zitten de mensen met hoog aanzien die met een zilveren lepel in de mond en met een gouden rugzakje zijn geboren en de nouveaux riches die door het sudden wealth syndrome van gekkigheid niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Voor al deze mensen met een vermogen boven de € 25 miljoen heeft de Belastingdienst een apart project opgezet. De fiscus kruipt in de “andere wereld” van deze superrijken en verdiept zich in hun aankopen van kunst en dure auto’s, investeringen in jachten die door hun diepgang niet eens in Nederland kunnen varen en de oprichting van familiefondsen die giften doen aan door het bestuur gekozen goede doelen. Laag of hoog maatschappelijk profiel: superrijken hebben, net als belastingplichtigen met een minder dikke portemonnee, een belastingadviseur.

Alle belastingadviseurs zijn momenteel doelwit van de fiscus, die een arsenaal aan wapens heeft tegen fiscaal intermediairs. Hoewel er natuurlijk rotte appelen tussen zitten die de fiscale grenzen opzoeken en daar letterlijk en figuurlijk overheen gaan, zijn voor de hele beroepsgroep maatregelen getroffen die wel erg ver gaan en daarom onredelijk zijn. Iedereen weet dat iedere belastingplichtige altijd verantwoordelijk is voor zijn eigen belastingaangifte, zoals elke fabrikant aansprakelijk is voor de door hem gemaakte producten, elke notaris voor de door hem gepasseerde akten en elke bankier voor de door hem verstrekte kredieten. Belastingadviseurs worden echter meer verantwoordelijk gehouden voor een aangifte dan degene wiens aangifte het betreft. Dat zij jegens hun cliënten beroepsaansprakelijk zijn voor verkeerde adviezen en tuchtrechtelijk kunnen worden aangepakt voor overtreding van beroepsregels, is tot daaraan toe. Maar zij kunnen ook een celstraf, taakstraf of beroepsverbod krijgen als pleger, medepleger, feitelijk leiding- of opdrachtgever, uitlokker, medeplichtige of een doen-pleger van fiscale fraude. Aan hen kunnen ook zware bestuursrechtelijke boeten worden opgelegd voor het indienen van onjuiste belastingaangiften van anderen en er liggen zelfs plannen om de namen van beboete adviseurs openbaar te maken. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, hangt hen de volgende verplichting met forse sancties alweer boven het hoofd. Binnenkort moeten belastingadviseurs in het kader van de strijd tegen internationale belastingontduiking grensoverschrijdende belastingstructuren melden bij de Belastingdienst. Dit kan hun verschoningsrecht flink inperken doordat zij de fiscus in hun fiscale adviseringskeuken met vertrouwelijke gegevens van hun cliënten moeten laten kijken.

Over deze meldplicht van potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingstructuren is het laatste woord nog niet gezegd, maar het is nu al wel duidelijk dat de belastingadviseur nog meer onder vuur komt te liggen. Belastingplichtigen zullen terughoudender worden om hun fiscale hebben en houden met hem te bespreken omdat zij zullen vrezen dat de Belastingdienst al van de hoed en de rand weet.

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl)

wie baadt in luxe

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns