Expat exit?

27 juni 2016

Vanaf het begin van deze eeuw zijn er geen aftrekposten meer. Voor die tijd konden werknemers kosten van een werkkamer, telefoon, vakliteratuur, studie en reis-, verhuis- en representatiekosten aftrekken als beroepskosten. Als maar werd bewezen dat de kosten waren gemaakt om de baan te krijgen of te behouden, was de aftrek verzekerd. Vanaf 2001 kunnen dit soort kosten alleen onder strikte voorwaarden en beperkt worden vergoed door de werkgever. Met de sinds enkele jaren geldende werkkostenregeling is het er bepaald niet leuker maar ook zeker niet makkelijker op geworden. Nu hebben eigenlijk alleen nog expats, en tot voor kort sekswerkers, riante fiscale voordelen. Maar hoe lang nog? De belastingvrije vergoeding voor expats ligt namelijk onder vuur. De Algemene Rekenkamer is er heel kritisch over, de Tweede Kamer bepleit een heroverweging en ook het uitgelekte ombuigingslijstje, met snode plannetjes van de ambtenaren van Financiën, is een teken aan de wand dat er plannen zijn om in de regeling te snijden.

De regeling voor sekswerkers is onlangs komen te vervallen. Wie zich liggend staande hield, mocht tot 2014 zonder enig bewijs 20% van de inkomsten buiten de belastingen houden. De 30%-regeling voor expats is een vergelijkbare fiscale tegemoetkoming voor mensen met andere bijzondere talenten. Werkgevers mogen een onbelaste vergoeding verstrekken van 30% van het inkomen van werknemers die uit het buitenland zijn geworven en die beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of schaars op de Nederlandse arbeidsmarkt aanwezig is. De expat wordt geacht deskundig te zijn als hij meer verdient dan de salarisnorm (2016: € 36.889). Voorwaarde is wel dat hij in de twee jaar voor binnenkomst in Nederland op meer dan 150 km van de Nederlandse grens woonde. Belgen en Duitsers in de grensstreek vallen daardoor buiten de boot. Net als hoogopgeleide vluchtelingen of afgestudeerde slimmeriken met schaarse talenten die hier al zijn neergestreken vóórdat ze een baan in Nederland vinden. Profvoetballers die doorgaans ruimschoots aan de salarisgrens voldoen, vallen er wel onder, maar voor hen is de lat wat hoger gelegd met betrekking tot de schaarste van hun specifieke deskundigheid.

De 30%-regeling is bedoeld als vergoeding voor extraterritoriale kosten van expats. Denk aan reis-, verhuis-, opslag- en telefoonkosten en kosten van taalles, belastingaangifte en levensonderhoud. Voor die niet aan enig maximum gebonden vergoeding hoeft niets te worden bewezen. Zelfs als de kosten niet eens worden gemaakt, mag de werkgever de expat 30% van zijn loon onbelast vergoeden. En als de kosten wel worden gemaakt, gaat het eigenlijk om kosten die andere werknemers ook wel hebben en waarvoor hun werkgevers geen onbelaste vergoeding mogen geven omdat het privé-uitgaven zijn.

De effectiviteit van deze sinds jaar en dag bestaande regeling die zo’n 50.000 gebruikers heeft en de schatkist zo’n € 700 mln per jaar kost, is nooit echt onderzocht. Niemand weet dus of het deze regeling is die mensen met unieke talenten uit het buitenland over de streep haalt om hier te komen werken, niemand weet of dit Nederland aantrekkelijker maakt als vestigingsland en niemand weet of er op de Nederlandse arbeidsmarkt zelf al mensen zijn die het werk net zo goed of beter kunnen doen. Het is dus niet zo heel vreemd dat er stemmen opgaan om het mes te zetten in dit dure loonvoordeel voor de happy few. Is het een heel gek idee om de vergoeding misschien gewoon eerst maar eens te gaan aftoppen? Of zetten we Nederland dan bij voorbaat buitenspel, en niet alleen met voetbal?

Mr. Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date (www.futd.nl)

expat voordeel

Door het oog van
Monique Ligtenberg
Monique Ligtenberg
Hoofdredacteur Fiscaal up to Date

In 'Door het oog van' geeft mr. Monique Ligtenberg haar kijk op actueel fiscaal nieuws, wetgeving of rechtspraak. De columns die zij schreef voor RTL Z en de Telegraaf zijn ook in deze rubriek terug te vinden.

Bekijk alle columns

Om deze column te kunnen delen op sociale media dient u marketing-cookies te accepteren.

Overzicht columns