Maand: 2019-12

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
18/01733 Hoge Raad bevestigt jaar gevangenisstraf voor belastingadviseur
Hoge Raad, 03-12-2019
2019-3186
18/03518 Bestuurder die zich afzijdig hield aansprakelijk voor LB-schulden
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3255
18/04153 BPM-heffing ondanks voorzienbare export EU-proof
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3252
18/04155 Rentevergoeding na onjuiste postcode op teruggaafverzoek BPM intact
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3257
18/05272,
19/00033
Wettelijke rente niet “rentedragend” in de zin van art. 3.146 IB
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3336*
19/00130,
19/00143
Navorderingsaanslagen bakkerij na zwarte inkopen van meel gehandhaafd
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3347
19/00144 Uitspraak op bezwaar via omweg ontvangen, maar beroep toch te laat
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3348
19/00145,
19/00146
Navorderingsaanslagen bakkerij na zwarte inkopen van meel gehandhaafd
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3347
19/00149 Verlenging redelijke termijn met 5 jaar door verknochtheid beroepen intact
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3350
19/00788 Na overlijden betaalde zorgkosten niet in aftrek bij erflater
Hoge Raad, 06-12-2019
2019-3175*
19/00924 Beroep op rechter door gebrek aan procesbelang niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3351
19/01172,
19/01174
In goede justitie over echtgenoten verdeelde baten in cassatie overeind
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3256
19/01266 Cassatie tegen onbeperkte opschorting Rechtbankuitspraak tevergeefs
Hoge Raad, 06-12-2019
2019-3188
19/01700 Wettelijke rente niet “rentedragend” in de zin van art. 3.146 IB
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3336*
19/01787 Rechter gebonden aan door SVB afgegeven A1-verklaring Rijnvarende
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3349
19/02158 Standpunt dat in geheel geen crisisheffing was verschuldigd niet pleitbaar
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3343
19/02505 Inspecteur had verzoek om telefonisch hoorgesprek niet mogen afwijzen
Hoge Raad, 06-12-2019
2019-3187
19/02664,
19/02667
Te hoge aftrekpost geen kwade trouw, maar wel nieuw feit
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3337*
19/02838 Schattingen van winst en PGB-inkomen door niet-betalen griffierecht intact
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3253
19/02839 Cassatie door niet-vervullen BOBOG-voorwaarden niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3254
19/02841,
19/02842
Schattingen van winst en PGB-inkomen door niet-betalen griffierecht intact
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3253
19/02886 Cassatie tegen termijnoverschrijding uit AlbaniŮ afkomstig beroep tevergeefs
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3259
19/02898,
19/02899
Niet-aangetoonde schulden verlaagden erfbelastingaanslag niet
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3353
19/03027 Brief gemeente geen uitspraak op bezwaar: beroep niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-12-2019
2019-3258
19/03071 Niet-gemotiveerd beroep op betalingsonmacht griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3346
19/03748 Cassatie in eigenwoningwaarde-zaken gestrand door niet-betalen griffierecht
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3344
19/04681 Conservatoir beslag door overtreding Opiumwet niet WOZ-waardedrukkend
Hoge Raad, 20-12-2019
2019-3352