Maand: 2019-10

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
17/05109 Celstraf en € 0,5 mln boete voor fiscale fraude door oncoloog definitief
Hoge Raad, 08-10-2019
2019-2632
17/05173 Celstraf voor directeur wegens HIR-fraude met vakantieresort definitief
Hoge Raad, 01-10-2019
2019-2593
18/00689 Kennisgeving vermindering nog geen uitspraak op bezwaar
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2618*
18/01347 Van tipgever gekochte informatie fiscaal bruikbaar bewijs
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2882*
18/01938 IMSV voor beroep en hoger beroep verhoogd van € 500 naar € 2.700
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2567
18/01939 Verzoek om vergoeding van Irimie- en invorderingsrente via ontvanger
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2571
18/02375 Termijnoverschrijding beroep verlengde redelijke termijn IMSV
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2568
18/02437 Verknochtheid vele BPM-zaken geen reden voor langere berechtingstermijn
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2628
18/02552 Pensioen wereldbank deels vrijgesteld, deels saldomethode
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2666*
18/03614 Bewijslast uiteindelijke gerechtigdheid bij inspecteur
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2665*
18/04091 Vele zaken van zelfde gemachtigde voor IMSV niet verknocht
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2556*
18/04241 Cannabis op artsvoorschrift aftrekbaar, ook bij zelfkweek
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2555*
18/04670 Crisisheffing in Oostenrijk wonende werknemer van Nederlandse BV intact
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2749
18/04694,
18/04695
Inspecteur in BPM-zaak niet verplicht tot hoorgesprek over IMSV-verzoek
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2751
18/04907 2019-2629 2% en niet 8% rentevergoeding over te late uitbetaling IMSV in BPM-zaak
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2629
18/04973 Griffierecht in fiscale zaken belemmert toegang rechter niet
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2619*
18/05035 Cassatie bloemenverkoopster tegen omzetcorrectie niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2681
18/05301 Cassatie tegen matiging IMSV samen behandelde zaken ongegrond
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2570
18/05336,
18/05337
Vele zaken van zelfde gemachtigde voor IMSV niet verknocht
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2556*
18/05338 Duizenden BPM-zaken van zelfde adviseur verlengden redelijke termijn niet
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2678
18/05339 Vele zaken van zelfde gemachtigde voor IMSV niet verknocht
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2556*
19/00151,
19/00152
Invorderingsrente van tafel door niet-bewezen ontvangst van aanslag
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2627
19/00230 Hoge Raad akkoord met afwijzing bewijsaanbod waarde pand
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2620*
19/00550 Ook bij beroepsgemachtigde niet-ontvankelijksalert in herstelverzuimbrief
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2676
19/00551 Recht om op zitting te worden gehoord gestrand door te laat bezwaar
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2679
19/00634 Tijdigheid bezwaar via digitale dienst postNL niet bewezen
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2668*
19/00837 Voor latere voldoening BPM geen beroep op ingetrokken Leidraad BPM 2006
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2753
19/00875 WOZ-medebelanghebbendebeschikking voor erfgename
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2667*
19/01110 Waardedruk wegens duurzame zelfbewoning terecht gecorrigeerd
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2680
19/01176 Schenkbelasting na afstand van geschonken erfpacht NSW-landgoed intact
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2631
19/01484 Cassatie tegen wisselend onderbouwde WOZ-waarde tevergeefs
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2682
19/01511 Aansprakelijkheid voor Vpb na ambtshalve aanslagen Vpb intact
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2756
19/01526 Arrest vervallen verklaard, wrakingsverzoek moet eerst worden behandeld
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2677
19/01547 AED en snorscooter geen hulpmiddel: geen aftrek zorgkosten
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2573
19/01682 Bij zorgverzekeraar niet-gedeclareerde medicijnen niet aftrekbaar
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2633
19/01789 Cassatie tegen bijtelling over zakelijke Lexus niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2574
19/01843 Geen integrale PKV na onterechte weigering WOZ-wijzigingsbeschikking
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2754
19/02038 Kosten life-coach-training geen aftrekbare scholingsuitgaven
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2755
19/02093 Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn niet gehonoreerd
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2634
19/02317 WOZ-beschikking bij geweigerde inpandige opname gehandhaafd
Hoge Raad, 18-10-2019
2019-2683
19/02318 Cassatie tegen in hoger beroep verminderde PKV tevergeefs
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2572
19/02909 Wraking raadsheren die samenwerkten als docent bij NOB tevergeefs
Hoge Raad, 25-10-2019
2019-2752
19/03230 Zes dagen te laat ingediende motivering cassatieberoep gepasseerd
Hoge Raad, 04-10-2019
2019-2569
19/03750,
19/03751
Ondernemersechtpaar te laat in cassatie tegen IMSV van € 20.000
Hoge Raad, 11-10-2019
2019-2630