Maand: 2019-09

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
17/04489 Gemeente recht op teruggaaf herzienings-BTW gymlokalen
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2419*
18/00010 Verhuurder partij in procedure van huurder over WOZ-waarde huurwoning
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2368
18/00087 Verhoogde BTW-aftrek door zonnepanelen op woning met kantoor intact
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2501
18/01960 PrivÚgebruik van een niet-zakelijk gebruikt pand vrij van BTW
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2427
18/02827 Hofuitspraak over renteaftrek en onbelast hennepinkomen tegenstrijdig
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2372
18/02894 Kwalificatie gebruik sporthal door gemeente voor BTW werkte door naar BCF
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2496
18/03044 Afspraak met advocatenkantoor over aftrek elders belast niet aangetoond
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2435
18/03131 Voor rechtsbijstand van advocaten in loondienst aan werkgever geen PKV
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2370
18/03451 Zitting niet zonder meer overslaan bij verzoek om mondelinge behandeling
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2371
18/03569 Niet-ingrijpen bij negatieve aangiften geen reden voor matiging naheffing
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2440
18/03829 Naheffing MRB met 100% boete voor bestelauto met bank in laadruimte
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2506
18/04258 Oude WAZ-premies wÚl, maar oude premies Zfw niet meer aftrekbaar
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2422
18/04267 Navorderingsaanslagen met boeten facilitator hennepkwekerijen overeind
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2373
18/04506 Cassatie tegen niet aangetoond verlies stukadoorsbedrijf niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2382
18/04600 Cassatieberoep Crohn-patiÙnt door niet-betalen griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2379
18/04614 Cassatie tegen niet aangetoond verlies stukadoorsbedrijf niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2382
18/04792 Splitsingsfaciliteit ook bij reeds geplande aandelenverkoop
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2363*
18/04850 Overgangsregeling overheidspensioen verdrag VK-NL niet van toepassing
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2495
18/05106 Nederlander in Portugese cel bewees VSO met inspecteur niet
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2431
18/05139 BPM-proces over zelf van Hongarije naar NL gereden BMW als nachtkaars uit
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2426
18/05142 Van ligging terras afhankelijk precariobelastingtarief geoorloofd
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2436
18/05523 Rioolheffing ter grootte van 1% van WOZ-waarde loods niet buitensporig
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2437
19/00170,
19/00171
Omkering bewijslast geen reden voor vermindering 100%-boete
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2428
19/00172,
19/00173,
19/00174
Rechter ging ondanks bevel tot inbeslagneming uit van eigendom panden
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2430
19/00206 Waarderingregel auto van de zaak niet in strijd met artikel 110 VWEU
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2375
19/00208 EU-recht speelt geen rol bij autobijtelling in zuiver binnenlandse situatie
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2374
19/00286 Cassatie tegen naheffing BTW over autoverkopen niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2425
19/00300 Cassatie tegen conversie door niet-betaald griffierecht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2500
19/00328 WOZ-waarde volgens geverifieerde feiten betrouwbaarder dan verkoopcijfers
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2432
19/00417 Niet-gemotiveerd cassatieberoep zonder volmacht niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2499
19/00442 Klacht over oproep voor zitting vereist onderzoek naar verzending daarvan
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2494
19/00744 Bevoegdheid volmachtverlener onduidelijk: cassatieberoep niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2498
19/00864 Geschil ging om mÚÚr dan alleen de PKV: wegingsfactor na cassatie omhoog
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2424
19/00892 Partijdigheid raadsheer Hof eerder aan de orde stellen dan pas in cassatie
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2369
19/00925 Verzilveringsregeling niet tegelijk met aanslag IB: geen dwangsom
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2504
19/00983 Gegrond verzet met gelijktijdige niet-ontvankelijkverklaring mogelijk
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2438
19/01061 Cassatie tegen WOZ-waardering op basis van koopsom niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2381
19/01111,
19/01114
Naheffing MRB met 100% boete na gebruik auto tijdens schorsing
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2441
19/01184 Ook nabetaling van Duitse invaliditeitsuitkering wereldinkomen
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2383
19/01218 Brief zonder rechtsmiddelenclausule wel uitspraak op bezwaar
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2376
19/01219,
19/01220,
19/01221
Aanmaningskosten ondanks later gedaan kwijtscheldingverzoek terecht
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2377
19/01244 Zonder verliesvaststellingsbeschikking geen verliesverrekening
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2434
19/01245 Dwangsomverzoek bij verrekening aanslag niet bij fiscale rechter
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2433
19/01299 Verkoopprijs woning in bewoonde staat aan zoon niet de WOZ-waarde
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2505
19/01322 Naheffing van EUR 67.600 voor stamrecht-BV na lening van EUR 130.000 aan DGA
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2429
19/01561 BTW voor rioolkosten last ter zake van riolering, maar wel met 10%-toets
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2497
19/01846,
19/01848
Verzuimboete van 100% voor aan straat geparkeerde geschorste auto’s
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2439
19/02151 Vertrouwensbeginsel in cassatie niet getoetst door niet-betalen griffierecht
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2378
19/02258 Invorderingsrente na middelingsteruggave correct berekend
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2503
19/02507 Cassatie tegen bijtelling over van eigen BV gehuurde auto niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 20-09-2019
2019-2423
19/02533 Cassatie tegen IACK door uitblijven motivering niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 13-09-2019
2019-2380
19/02971 Hoge Raad herziet arrest over aanspraak op jonggehandicaptenkorting niet
Hoge Raad, 27-09-2019
2019-2502