Oproep kalenderjaareis jubelton

Hierbij een oproep aan belastingadviseurs die de degens met de Belastingdienst gekruist hebben over de ‘jubelton’, meer in het bijzonder de gevallen waarbij in 2013 én in 2014 geschonken is.
Uit informatie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat er momenteel een fors aantal hoger beroepsprocedures loopt. Blijkbaar zelfs zoveel dat het Gerechtshof tot de vrij ongebruikelijke stap is gekomen om hiervoor een aparte raadkamer samen te stellen met (landelijk geselecteerde) rechters die gespecialiseerd zijn in erf- en schenkbelasting.

Hoewel de Belastingdienst in de tot nu toe gepubliceerde procedures over de ‘jubelton 2013/2014’ veelal in het gelijk is gesteld, lijkt de samenstelling van een specialistenkamer te suggereren dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is.

Uit de gepubliceerde procedures is namelijk ook duidelijk geworden dat zowel de voorlichting van de Belastingdienst, als de controle op de ingediende aangiften, ernstig onder de maat is geweest. Ook heeft de staatssecretaris al toegegeven dat bepaalde aspecten ernstig zijn onderschat door de belastingdienst. Bovendien lijkt het er op dat de belastingdienst juist bij bezwaarprocedures over navorderingsaanslagen bakzeil heeft gehaald. Zie hiervoor ook het zeer lezenswaardige opinieartikel van Fiscaal up to Date onderaan deze oproep.

Juist het feit dat veel belastingplichtigen in eerste instantie geen aanslag kregen, maar later wel een navorderingsaanslag, kan belangrijk zijn voor de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook gemachtigden of belastingplichtigen die een succesvolle bezwaarprocedure tegen een navorderingsaanslag hebben gevoerd, worden nadrukkelijk opgeroepen om te reageren. De Belastingdienst houdt deze gegevens tot nu toe nadrukkelijk geheim.
Het zou mooi zijn als adviseurs de krachten kunnen bundelen, om op deze manier aan te kunnen tonen dat de werkwijze van de Belastingdienst er toe heeft geleid dat onevenredig veel belastingplichtigen op het verkeerde been zijn gezet.

Belastingadviseurs kunnen zich met hun zaak melden bij mr. J.J. Bruinsma van Adbeco Belastingsadviseurs te Hoogeveen.

Lees het artikel uit Fiscaal up to Date. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste fiscale nieuws? Neem dan een (proef)abonnement.