Door het oog van

De lange arm van de Ombudsman

24 oktober 2017

Aan de drie machten van Montesquieus trias politica is al lang een vierde macht toegevoegd, en als het aan mij ligt, komt daar een vijfde bij.

De media worden gezien als de vierde macht. Vakbladen en ook de algemene pers hebben een grote invloed op de besluitvorming en het handelen van de drie traditionele…

Memotax 2018

Memotax 2018Memotax 2018 is hét complete naslagwerk met kerngegevens voor de fiscale praktijkuitoefening.

Memotax is nu te bestellen voor slechts € 26,50 en is gratis voor abonnees van het vakblad Fiscaal up to Date.
Memotax 2018 is ook als persoonlijk relatiegeschenk onder private label verkrijgbaar.

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.