Door het oog van

Rechter snoert belastingadviseur de mond

24 september 2019

De regels uit het etiquetteboek “Hoe hoort het eigenlijk?” uit 1929 van Amy Groskamp-ten Have zijn natuurlijk niet meer van deze tijd. We hebben echt geen behoefte meer aan strikte regels voor tafelschikking, gearmd lopen en applaudisseren. Toch ontbreekt het met de huidige trouwstoetterreur, verkeershufters en twittertokkies wel aan normaal burgermansfatsoen. Oók in…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.