Door het oog van

Dividendbelasting? Ga toch fietsen!

25 september 2018

Belastingplichtigen hoor je nooit klagen als een belasting wordt afgeschaft, maar dit jaar staat het hele land op zijn achterste poten door de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het D-woord is hoorbaar in alle lagen van de bevolking. Wetenschap, politiek, belastingadviseurs, ondernemers en mensen op straat. Iedereen vindt er wel wat van. De…

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

Dossier: ZZP

Het kabinet heeft aangegeven met nieuwe wetgeving schijnzelfstandigheid en oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te willen tegengaan en meer duidelijkheid te willen geven voor opdrachtgevers en ZZP’ers over hun arbeidsrelatie.