Door het oog van

Belastingen maken verschil

31 augustus 2021

Diversiteit en inclusiviteit zijn top of mind. De regenboogvlag als symbool tegen uitsluiting wappert inmiddels ook in veel fiscale procedures. Die zaken worden beslecht door belastingrechters, waarvan de hoge vrouwelijke rechters overigens nog steeds “raadsheer” heten.

Na de toeslagenaffaire wordt in menig geschil met de fiscus gesteld dat de Belastingdienst discrimineert omdat die aangiften…

 

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal. Bedrijven hebben het zwaar (gehad) sinds het kabinet vanaf maart 2020 maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to…

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.