Door het oog van

Wie is de baas bij de Belastingdienst?

20 januari 2020

Het is misschien wat flauw om te vragen wie de baas van de Belastingdienst is, net nu staatssecretaris Menno Snel als formele leider van dit onderdeel van het ministerie van Financiën is opgestapt toen hij erachter kwam dat zijn ambtenaren de dossiers van kinderopvangtoeslaggedupeerden veel te zwart hadden gemaakt en hij zijn belofte om puin te ruimen bij de fiscus niet kon waarmaken. In de saga van vertrekkende bewindslieden is Snel niet de eerste bij dit departement die sneuvelt door de ramp met de toeslagenfabriek. Het zal even duren voordat er een nieuwe waaghals voor…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.