Door het oog van

Ook fiscaal is het juiste niet altijd het goede

26 maart 2019

De krimp in personeel bij de Belastingdienst heeft een negatief effect op de handhaving en uiteindelijk ook op de naleving en de belastingmoraal. De ontoereikende kwaliteit van medewerkers van de Belastingdienst tast de belastingmoraal en het vertrouwen van burgers in de Belastingdienst aan. Nog minder rechtshandhaving ondermijnt de belastingmoraal verder. Deze wijsheden verzin…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.