Door het oog van

Alarmsignalen voor de belastingwetgever

Ruzies komen in de beste relaties voor, maar met wat spanningen is nog geen sprake van een relatiecrisis. Bij een driehoeksrelatie ligt dat ingewikkelder. Als de druk daar oploopt, kan dat weleens naar een systeemcrisis gaan. Dat lijkt te gebeuren in onze trias politica.

In een democratische rechtsstaat wordt uitgegaan van een trias politica met een…

 

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook bedrijven hebben het zwaar sinds het kabinet al vanaf maart maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to…

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.