Door het oog van

Traagheid fiscus kost knaken

29 oktober 2019

“Een typisch geval van procrastinatie”, zei mijn vriend de psycholoog toen we het hadden over bestuursorganen en belastingheffers. Er ligt iets te wachten dat gedaan moet worden, er zijn wettelijke termijnen waarbinnen moet worden beslist, maar ze komen er maar niet toe. Ambtenaren lijden aan pathologisch uitstelgedrag. Of de oorzaak nu gebrek aan kennis, durf, motivatie of luiheid is, boeit de wachtende burger natuurlijk niet: hij wil gewoon snel een…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.