Door het oog van

Belastingheffing in the brave new world

23 februari 2021

Nog niet zo lang geleden, toen vrolijk en onbezorgd rondreizen mogelijk was, hoorde ik in het Spaanse Navarra een wonderlijk verhaal. Op grond van een eeuwenoude internationale belastingafspraak betalen de bewoners van de Franse Baretous-vallei jaarlijks hun drie beste koeien aan de inwoners van de Roncal-vallei in Spanje als belasting voor het gebruik…

 

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: coronacrisis

De coronacrisis treft ons allemaal. Ook bedrijven hebben het zwaar sinds het kabinet al vanaf maart maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Datzelfde kabinet heeft kort daarop verschillende maatregelen getroffen om deze bedrijven en de economie te beschermen. Over de vele maatregelen op fiscaal gebied schrijft Fiscaal up to…

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.