Door het oog van

Advocaten-Generaal: onmisbare kanaries in fiscale mijn

14 augustus 2017

De Hoge Raad heeft net als het parlement een eerste en tweede kamer, maar de hoogste rechter heeft zelfs een derde kamer: de belastingkamer, en dat is misschien wel de belangrijkste. De stroom van zaken waarover de belastingkamer moet beslissen groeit en de ingewikkeldheid en bewerkelijkheid van die fiscale gevallen nemen toe. Er…

Onze brochure

Brochure

Meer weten over onze vakbladen en andere fiscale en juridische informatievoorzieningen?
Klik op onze brochure.

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.