Door het oog van

Ook belastingrechter in spagaat

24 februari 2020

Door de ver-isering van de samenleving is het ook voor de belastingrechter heel lastig om apolitiek te zijn en blijven. Met de toenemende juridisering, technologisering en internationalisering krijgen rechters te maken met mondige rechtzoekenden die duidelijkheid willen over de almaar ingewikkeldere wetten en vagere regels. De digitale wereld vergt veel van de wetgevende,…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.