Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3280:
Bewijs over zwartspaarder door klikkende chauffeur niet onrechtmatig

X woonde samen met haar broer, tot die in 2012 overleed. In haar aangiften IB 1999 tot en met 2010 nam zij geen buitenlands vermogen in haar aangiften op. In februari 2011 verstrekte ene B informatie aan de inspecteur over door X vermoedelijk bij de UBS Bank in Zwitserland en de Credit Agricole Bank in […]

Ierse dochter was laagbelaste beleggingsdeelneming: geen vrijstelling

BV X behoorde tot het buiten Europa gevestigde, beursgenoteerde A-concern. Zij had 100% van de aandelen van G Ltd in Ierland. De moedermaatschappij van BV X in Zuid-Afrika bezat middellijk ook alle aandelen in de in Nederland gevestigde BV Y, die enig aandeelhoudster was van de in Ierland gevestigde J Ltd. In 2000 bestonden in […]

Fiscus moet kentekenfoto’s verstrekken en mag deze niet bewaren

X verzocht de Belastingdienst op grond van artikel 35 Wbp om verstrekking van de gegevens met betrekking tot zijn personenauto die waren gebaseerd op foto’s die waren gemaakt met camera’s van het Korps landelijke politiediensten die waren voorzien van Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Hij verzocht de Belastingdienst ook om de hem betreffende ANPR-gegevens te […]

Krantenbezorgers niet in dienstbetrekking van Persgroep

Acht krantenbezorgers verzochten de kantonrechter om te beslissen dat zij werknemer waren van de Persgroep, en de Persgroep te veroordelen om met hen een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De kantonrechter wees alle vorderingen af. voor een arbeidsovereenkomst moest op grond van artikel 7:610, lid 1, BW worden voldaan aan drie cumulatieve eisen, namelijk (1) arbeid, […]

Gedrag advocate niet in strijd met gedrags- en beroepsregels accountants

X was executeur in de nalatenschap van zijn vader. Vanaf 2004 voerde zijn familie verschillende civiele procedures. Registeraccountant mevrouw A trad in een van die procedures op als advocaat van, de broer van X. X diende een tuchtklacht in bij de Accountantskamer en stelde dat mevrouw A in strijd had gehandeld met de voor haar […]

Ombudsman: Belastingtelefoon niet professioneel bij vragen huurtoeslag

Mevrouw X huurde met ingang van oktober 2013 zelfstandige woonruimte en ontving hiervoor huurtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen liet haar in mei 2015 weten dat naar aanleiding van een onderzoek door de huurcommissie haar huurtoeslag met terugwerkende kracht vanaf 2013 werd stopgezet. Op advies van de Belastingtelefoon vroeg mevrouw X opnieuw huurtoeslag aan die vervolgens enkele maanden […]

Informatie project Niet-Melders openbaar na WOB-verzoek Fiscaal up to Date

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date over het project "Niet-Melders". Het project Niet-Melders is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht […]

Boete van € 87.500 voor niet-betaalde BTW over verhuurde golfbaan

BV X was eigenaar van een golfbaan die werd geëxploiteerd door BV Y. BV Y huurde de golfbaan van BV X op grond van een huurovereenkomst uit 2008. Bij een controle van de Belastingdienst bleek dat BV X memoriaalboekingen had gemaakt waaruit volgde dat zij € 174.152 aan BTW was verschuldigd die niet was aangegeven […]

Verliesverrekeningsbeschikking bij navordering na onjuiste primitieve aanslag

BV X beschikte ultimo 2009 over € 44.633.971 aan verrekenbare verliezen. In haar aangifte Vpb 2010 vermeldde zij een belastbare winst van € 15.341.681 en, na verrekening van een verlies van € 399.342, een belastbaar bedrag van € 14.942.339. De voorlopige aanslag (VA) werd conform de aangifte opgelegd. BV X maakte bezwaar omdat na verrekening […]

Ruim acht jaar na verstrijken termijn ingediende beroepen niet-ontvankelijk

X maakte in februari 2005 bezwaar tegen een aanslag IB 2002 en tegen een aanslag IB 2003. De inspecteur verklaarde in januari 2006 het bezwaar tegen de aanslag IB 2002 niet-ontvankelijk, maar deed geen uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag IB 2003. In november 2015 maakte X bezwaar tegen het niet-tijdig doen van uitspraak […]

meer resultaten:
1