Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3193:
Begrafeniskosten in Israël grotendeels niet aftrekbaar voor erfbelasting

X woonde in het Verenigd Koninkrijk en was enig erfgenaam van zijn in 2011 overleden, in Nederland wonende tante Y. In de aangifte erfbelasting nam X € 69.970 aan schulden op en nog eens € 68.537 voor kosten van lijkbezorging. De kosten van lijkbezorging bestonden onder andere uit een bedrag van € 50.000 betaald uit […]

Notitie over APA/ATR-praktijk geactualiseerd en aangevuld

De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie van de notitie "De APA/ATR-praktijk; notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen" uit 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin komen, naast een algemene beschrijving van de APA-/ATR-praktijk, alle verschijningsvormen uit de 2015-notitie aan bod. Daarbij zijn de verschijningsvormen die al waren opgenomen geactualiseerd en is een aantal verschijningsvormen toegevoegd. […]

Besluit Fiscaal Bestuursrecht gewijzigd

De staatssecretaris heeft het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 15 februari 2016 met ingang van 24 mei 2017 gewijzigd. Naast actualisering van teksten en verwijzingen en redactionele wijzigingen is het volgende toegevoegd of aangepast: Het onderdeel inzake vooroverleg is verduidelijkt en uitgebreid met specifieke regels voor vooroverleg inzake grensoverschrijdende rulings met de Belastingdienst. Als een in […]

DBA-dossier: Rapport met varianten voor kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van SZW heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de vraag hoe aan de criteria "vrije vervanging" en "gezagsverhouding" een concretere of andere invulling kan worden gegeven om […]

Geen cassatie tegen ondernemerschap van opbergmapontwikkelaar

X diende in oktober 2007 een octrooiaanvraag in bij het European Patent Office voor een verstelbare boekenbeschermer c.q. opbergmap. In 2008 maakte hij een reis naar China om productontwerpers en fabrikanten te ontmoeten en ontwikkelde hij een prototype dat hij op diverse Europese beurzen presenteerde. Nadat X in 2009 een financiering had afgesloten, ging hij […]

Staatssecretaris stelt deadline voor uitfasering PEB niet verder uit

De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de deadline van 30 juni 2017 voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) nog verder uit stellen. Door eerder uitstel van de inwerkingtreding tot 1 april 2017 en het handhaven van de coulanceperiode van drie maanden hebben DGA’s drie maanden langer de tijd (tot 1 juli […]

Ontslagfee uit BV van teruggekeerde expat geen lijfrente

X trad in maart 1977 in dienst bij werkgever Y. Tot april 1997 was hij uitgezonden naar Schotland en Brunei en daarna naar de VS, waar hij tot en met 30 september 2010 werkte en woonde. Op 19 oktober 2010 vestigde X zich weer in Nederland. Zijn dienstverband eindigde en X ontving een ontslagvergoeding van […]

Afkoopsom van niet aan VS doorbelaste ontslagfee in NL belast

A werkte vanaf 2005 voor het C-concern in de VS. In 2011 werd hij ontslagen en overgeplaatst naar BV H in Nederland, waar hij nog van 1 december 2011 tot 6 januari 2012 in dienstbetrekking was. A bracht zijn ontslagvergoeding van € 805.420 in 2012 onder in stamrecht-BV X en maakte gebruik van de stamrechtvrijstelling. […]

Verlaagd BTW-tarief voor (seks)lustopwekkende middelen

X exploiteerde een seksshop. In dat kader verkocht zij producten als Libidoforte, Spanish fly en Rush herbal poppers. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BTW op, omdat het verlaagde BTW-tarief volgens hem niet van toepassing was op die producten. Rechtbank Den Haag was het daarmee eens, maar X ging met succes in hoger beroep. Hof Den […]

Deelnemingsvrijstelling voor deel van winst op cum/ex transactie marketmaker

BV X was een market maker op diverse binnenlandse en buitenlandse optiebeurzen. Op 3 november 2006 kondigde het Duitse E AG een superdividend aan. BV X wilde rond de uitkering van het superdividend een zogenoemde "short cum/ex transactie" aangaan. Zij breidde met het oog daarop haar reguliere market making positie in E AG uit door […]

meer resultaten:
1

1 week gratis Viditax!

Elke dag al het fiscale nieuws in uw mailbox?

Probeer nu 1 week gratis uit!

Met onze emailservice Viditax mist u niets meer op fiscaal gebied. De redactie van Fiscaal up to Date garandeert dat u al het fiscale nieuws van die dag om 17.15 uur ontvangt. Nieuws met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid wordt krachtig samengevat. Daarnaast worden de arresten van de Hoge Raad iedere vrijdag kort en bondig weergegeven.

Probeer uit!