Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 24-05-2017

Notitie over APA/ATR-praktijk geactualiseerd en aangevuld
De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie van de notitie "De APA/ATR-praktijk; notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen" uit 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin komen, naast een algemene beschrijving van de APA-/ATR-praktijk, alle verschijningsvormen uit de 2015-notitie aan bod. Daarbij zijn de verschijningsvormen die al waren opgenomen geactualiseerd en...
Begrafeniskosten in Israël grotendeels niet aftrekbaar voor erfbelasting
X woonde in het Verenigd Koninkrijk en was enig erfgenaam van zijn in 2011 overleden, in Nederland wonende tante Y. In de aangifte erfbelasting nam X € 69.970 aan schulden op en nog eens € 68.537 voor kosten van lijkbezorging. De kosten van lijkbezorging bestonden onder andere uit een bedrag...
Regeling voor Irimie-rente in artikel 28c IW volgens Hof in strijd met EU-recht
X ging in beroep tegen de BPM die hij op 30 september 2011 op aangifte had voldaan voor de registratie van een gebruikte auto uit Duitsland. Lopende dit beroep verleende de inspecteur een ambtshalve teruggaaf van € 356 aan BPM, omdat de berekeningswijze van de afschrijving van de auto in...
WOZ-waarde dijkwoning te Lansingerland terecht bepaald op € 343.000
X en Y waren gezamenlijk eigenaar van een twee-onder-een-kapwoning in de gemeente Lansingerland. Rechtbank Rotterdam verlaagde op het beroep van X en Y de WOZ-waarde van de woning voor 2015 van € 372.000 tot € 343.000. X en Y gingen in hoger beroep en stelden dat de gemeente niet inzichtelijk...
Hof Den Haag paste arrest Hoge Raad toe en laat crisisheffing intact
BV X had voor één van haar werknemers over 2013 en 2014 respectievelijk € 13.824 en € 16.135 aan pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) op aangifte afgedragen. BV X was het niet eens met deze afdracht en ging in beroep. Zij stelde dat de crisisheffing in strijd was met artikel 1...
Geen PKV omdat inspecteur niet geheel of deels aan verzoek tegemoetkwam
Stichting Particulier Fonds (SPF) X diende een voorlopige voorziening in, hangende het bezwaar dat zij had ingediend. Het verzoek betrof de inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken in de bezwaarprocedure tegen een informatiebeschikking. De inspecteur deed twee weken daarna uitspraak op bezwaar. X ging hiertegen in beroep....
Correcties voor van BV overgenomen panden juist maar boeten van de baan
X en haar zus Y bezaten ieder de helft van de aandelen van BV A. Omdat BV A haar bedrijfspanden wilde verkopen aan de aandeelhoudsters trad zij in overleg met de inspecteur. In april 2002 werd de waarde van de panden bij wijze van compromis vastgesteld op € 348.049. De...
Berekening leges op basis van pas in bezwaarfase bekende aanneemsom
BV X vroeg om een omgevingsvergunning voor de bouw van een hal voor opslag van goederen. Volgens de gemeente bedroegen de bouwkosten € 6.113.250 en niet € 4.161.208 zoals in de aannemingsovereenkomst stond. De gemeente had de bouwkosten berekend door de inhoud van het gebouw te vermenigvuldigen met een prijs...
Naheffing LB omdat sekswerkers in dienst waren bij kamerverhuurbedrijf
BV X exploiteerde een onderneming die in het handelsregister was ingeschreven als kamerverhuurbedrijf en beschikte over de vereiste vergunningen voor het exploiteren van een seksinrichting. De in de twee vestigingen van BV X werkzame prostituees beschikten niet over deze vergunningen. Na diverse waarnemingen ter plaatste bij haar twee vestigingen stelde...
Gemeente kon BTW op stichtingskosten schoolgebouw niet aftrekken
Gemeente X besloot in maart 2011 tot de bouw van een schoolgebouw voor twee vmbo-scholen en twee regionale opleidingscentra (ROC). In 2015 was het schoolgebouw gereed en werd het - zoals overeengekomen in 2014 - geleverd aan de vmbo-scholen, die een deel gingen doorverhuren aan de ROC's. De stichtingskosten bedroegen...
Reactie NOB op prejudiciële vragen over goede verdragstrouw
Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde op 9 maart 2017 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of het opleggen van een conserverende aanslag bij emigratie voor pensioenaanspraken en lijfrenten met betrekking tot de per 29 juni 2009 ingevoerde reparatiewetgeving wel in overeenstemming is met de goede verdragstrouw. De NOB heeft...
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei geen Viditax
Op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei verschijnt er geen Viditax. De eerstvolgende Viditax verschijnt op maandag 29 mei....

1 week gratis Viditax!

Elke dag al het fiscale nieuws in uw mailbox?

Probeer nu 1 week gratis uit!

Met onze emailservice Viditax mist u niets meer op fiscaal gebied. De redactie van Fiscaal up to Date garandeert dat u al het fiscale nieuws van die dag om 17.15 uur ontvangt. Nieuws met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid wordt krachtig samengevat. Daarnaast worden de arresten van de Hoge Raad iedere vrijdag kort en bondig weergegeven.

Probeer uit!