Dossiers

Dossiers aangeboden door de redactie van Fiscaal up to Date.

Dossier: Hoge Raad

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciƫle vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciƫle vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: WOZ-waarde

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

Fiscale wetsvoorstellen

Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen

Dossier: Beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Dossier: Beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is met ingang van die datum afgeschaft.

Dossier: Panama Papers

Dossier: Panama Papers

Na de offshoreleaks en de Luxleaks hebben we met de Panama Papers een nieuw leaks-schandaal met gelden die in belastingparadijzen en met gebruikmaking van brievenbusmaatschappijen geheim zijn gehouden.

Aansprakelijkheid belastingschuld

Aansprakelijkheid belastingschuld

De Belastingdienst heeft op grond van de Invorderingswet diverse mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor een belastingschuld van een (rechts)persoon.

Dossier: Zwartspaarders

Dossier: Zwartspaarders

De fiscus trekt met het Rekeningenproject en de projecten Bank Zonder Naam, Derde Categorie en inmiddels Vierde Categorie alles uit de kast om verzwegen buitenlands vermogen na te vorderen.

Dossier: Nederland als belastingparadijs

Dossier: Nederland als belastingparadijs

Commentaar op de Zembla-uitzending “Nederland als belastingparadijs”.

Dossier: Internationaal fiscaal

Dossier: Internationaal fiscaal

In de strijd tegen belastingontwijking heeft de OESO 15 BEPS-actiepunten gepubliceerd en is een Europees akkoord bereikt om fiscale rulings uit te wisselen.

1 week gratis Viditax!

Elke dag al het fiscale nieuws in uw mailbox?

Probeer nu 1 week gratis uit!

Met onze emailservice Viditax mist u niets meer op fiscaal gebied. De redactie van Fiscaal up to Date garandeert dat u al het fiscale nieuws van die dag om 17.15 uur ontvangt. Nieuws met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid wordt krachtig samengevat. Daarnaast worden de arresten van de Hoge Raad iedere vrijdag kort en bondig weergegeven.

Probeer uit!