Door het oog van

Koppigheid kost fiscus kat en kogel

24 juli 2017

De belastingrechter laat steeds vaker zijn tanden zien als de Belastingdienst de procesregels aan de laars lapt. Meer dan ooit uiten zij hun ongenoegen over het amateurisme van representanten van de overheid in een fiscale procedure. In het verleden had een onprofessionele proceshouding nauwelijks gevolgen, maar dat is veranderd. Als de belastinginspecteur in…

Download brochure vakbladen

Brochure

Download hier het complete overzicht van al onze vakbladen!

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.