Door het oog van

Peanuts voor de rechter

22 mei 2017

De zaken waarover de belastingrechter moet oordelen, zijn lang niet allemaal groots en meeslepend. Het gaat echt niet altijd over ontwijkingsstructuren door concerns of tax-driven emigratiestrategieën. Integendeel. Ondernemers en vermogende particulieren zijn over het algemeen niet erg procesbereid, omdat de belangen te groot of juist te klein zijn. Bij een proces over een…

Download brochure vakbladen

Brochure

Download hier het complete overzicht van al onze vakbladen!

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

1 week gratis Viditax!

Elke dag al het fiscale nieuws in uw mailbox?

Probeer nu 1 week gratis uit!

Met onze emailservice Viditax mist u niets meer op fiscaal gebied. De redactie van Fiscaal up to Date garandeert dat u al het fiscale nieuws van die dag om 17.15 uur ontvangt. Nieuws met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid wordt krachtig samengevat. Daarnaast worden de arresten van de Hoge Raad iedere vrijdag kort en bondig weergegeven.

Probeer uit!