Door het oog van

Stiekem verlangen naar de blauwe envelop

25 april 2017

“De overheid is er voor de burger. En niet andersom”. Dat was het advies van de Nationale Ombudsman bij zijn jaarverslag over 2016. Dat zal iedereen met hem eens zijn, maar de burger ervaart in de dagelijkse werkelijkheid het tegenovergestelde. De toenemende digitalisering eist van de burger dat hij bij dienstverlening door anderen…

Download brochure vakbladen

Brochure

Download hier het complete overzicht van al onze vakbladen!

Dossier: Hoge Raad

Een overzicht van openstaande cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging, verkeersoverlast, windmolens of een hondenuitlaatplek naast de deur.

1 week gratis Viditax!

Elke dag al het fiscale nieuws in uw mailbox?

Probeer nu 1 week gratis uit!

Met onze emailservice Viditax mist u niets meer op fiscaal gebied. De redactie van Fiscaal up to Date garandeert dat u al het fiscale nieuws van die dag om 17.15 uur ontvangt. Nieuws met betrekking tot rechtspraak, wetgeving en beleid wordt krachtig samengevat. Daarnaast worden de arresten van de Hoge Raad iedere vrijdag kort en bondig weergegeven.

Probeer uit!