FiscaalUpToDate

uw actuele en complete nieuwsvoorziening
Stelling
Loading...
Eens
Oneens
Eens Oneens
Meer informatie... Verberg extra informatie
Resultaten Verberg resultaten U heeft al gestemd

Uitgelicht

Wild geraas over zwart geld

door het oog van Monique Ligtenberg

De burger raakt steeds meer verstrikt in de netten van de fiscus. Naarmate de tekorten van de overheden oplopen en de belastingdruk op arbeid en vermogen schever groeit, wordt de roep om een meer ethische en rechtvaardige belastingheffing luider. Voor de gemiddelde burger is het niet te verteren dat degenen die wel profiteren van de samenleving, daaraan geen enkele (financiële) bijdrage willen leveren.

Lees verder

Ziekte en grensarbeiders

Als de buitenlandse werknemer ziek wordt in zijn woonland dient hij zich ziek te melden bij zijn werkgever in Nederland. Als deze dat wenst kan hij een medische keuring vragen. Wanneer de werknemer ziek wordt in Nederland en wil herstellen in zijn woonland, dient de werknemer daarvoor toestemming te vragen.

Lees verder

Ook niet-uitkeerbare reserves zijn belast als ze worden uitgekeerd

Zuivere winst is alles wat aan vermogen in een lichaam aanwezig is boven het (fiscaal) gestorte kapitaal. Als een uitkering wordt gedaan die civielrechtelijk nietig is, is dat fiscaalrechtelijk niet van belang. De Hoge Raad besliste dat ook wettelijke winstreserves die civielrechtelijk niet-uitkeerbaar zijn onder het begrip zuivere winst vallen.

Lees verder

Dossier: Crisisheffing

Dossier: Crisisheffing

Rechtbank Den Haag heeft als eerste uitspraak gedaan in een aantal zaken over de crisisheffing 2013 en alle bezwaren afgewezen.

Dossier: Bredase BOF-zaak ten einde

Dossier: Bredase BOF-zaak ten einde

De Hoge Raad heeft beslist dat de BOF ook niet geldt als voormalig ondernemingsvermogen wordt gebruikt in de onderneming van de erfgenaam.

Dossier: WOZ-waarde

Dossier: WOZ-waarde

Waardeverminderende omstandigheden voor de WOZ-waarde: economische crisis, bodemverontreiniging, geluidsoverlast en nog veel meer.

Nieuwsbrieven en vakbladen

Bekijk alle abonnementen of bel voor meer informatie 040-2972797.
Een complete en razendsnelle informatievoorziening voor uw hele kantoor?
Informeer naar het Corporate Abonnement.
Fiscaal up to Date bestaat 30 jaar! Profiteer van de jubileumactie. Meer
banner tax